Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Пернат дивеч

Пернат дивеч

Успешно отглеждане на диви патици - Изкуствените гнезда за развъждане във водоема (ВИДЕО) Успешно отглеждане на диви патици - Изкуствените гнезда за развъждане във водоема (ВИДЕО) 16.02.2024г.
Зеленоглавите патици все повече губят своите естествени местообитания и безопасни места за размножаване. Но можете да им помогнете с малко усилия. Веднага след топенето на снега, когато топлите...
Гургулицата - красавицата на първия лов Гургулицата - красавицата на първия лов 04.08.2023г.
Стремителна, елегантна, плаха и красива, тя е майсторско завоевание Поради повсеместното си разпространение у нас тя е един от най-популярните обекти на лов в нашата страна. Обитава навсякъде,...
Ветрогенератори и птици Въздействия на вятърните генератори върху птиците 08.12.2011г.
  Влиянието на ветрогенераторите и ветроенергийните паркове върху птиците е изследвано от множество автори, основно в Европа и Америка от 1980 г. до днес. Независимо от източниците,...
Колхидски фазан Колхидски фазан 22.03.2008г.
Фазани - колхидски, монголски, корейски. Разпространен е от Балканският полуостров до Корея и Китай.У нас е обект на изкуствено развъждане и разселване. Днес дивите птици в природата носят...
Планински кеклик Планински кеклик 22.03.2008г.
Има слабо изразен полов диморфизъм. Оперението отгоре е гълъбово сиво с кафеникав оттенък, отдолу тялото е белезникаво с тъмни препаски по слабините. Гърдите са сиви. Подбрадието и гърлото са бели или...
Пъдпъдък 22.03.2008г.
Най-дребната кокошоподобна птица у нас. Теглото ме у средно 100-120 гр. , дължината на тялото 20-22 см. , а размахът на крилете до 35 см. Оперението му отгоре е кафяво, с множество охрени щрихи и тъмни...
Токачка Токачка 22.03.2008г.
Средно голяма кокошева птица с дължина на тялото 53-63 см. И тегло 1,1 - 1,6 кг. Няма полов диморфизъм. Женските са малко по-дребни. Оперението е оловно сиво, изпъстрено с бели петънца и точки....
Гривяк, гургулица и гугутка Гривяк, гургулица и гугутка 22.03.2008г.
Гълъбовидните птици се срещат в гори, открити площи и населени места. Активни са през деня. Храната си търсят рано сутрин и привечер. Когато пият вода потапят клюна си почти до ноздрите и смучат. Ходят...
Гривяк Гривякът 22.03.2008г.
Гривякът е най-едрият наш див гълъб. Неговото тяло достига 41-45 см дължина, масата му - 284-690 г, а размахът на крилата му е 75-80 см. Общият цвят на оперението е синкавосив. Перата по шията са...
Гургулицата Гургулицата 22.03.2008г.
Гургулицата е доста по-дребна от гривяка, с когото спада към едно семейство - Гълъбови. Тялото и достига 27-29 см дължина, масата и - 99-170 г, а размахът на крилата и - 48-53 см. Главата и шията и са...
Зеленоглава патица Зеленоглава патица 22.03.2008г.
Има добре изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Дължината на тялото е 50-65 см, а размахът на крилете - 75-100 см. Теглото на мъжките е 0,85-1,6 кг, а женските са по-дребни. Мъжките са с...
Зимно и лятно бърне Зимно и лятно бърне 22.03.2008г.
ЗИМНО БЪРНЕ - ANAS CRECCA ДТ 34-38 cm, РК 53-59 cm. У нас се среща по време на миграции и зимуване. Числеността на зимуващи те в България птици достига в някои години до 12 хиляди. Като гнездещ вид е...
Фиш, клопач, качулата потапница Фиш, клопач, качулата потапница 22.03.2008г.
Фишът е патица, със средно големи размери, къса шия, закръглена голяма глава, малък клюн и заострена опашка. Има отличително бяло петно на корема. Клопачът се среща у нас по време на миграции и...
Горски бекас и обикновена бекасина Горски бекас и обикновена бекасина 22.03.2008г.
Среща се поединично. Типичните му местообитания са влажни запустели гори. Храната му е главно животинска. Разрешен е за лов у нас от 15 август до 28 февруари. Видът е уязвим по време на зимуване в...
Лиска Лиска 22.03.2008г.
Средно голяма патица с дължина 36-42 см, размах на крилете 70-80 см. тегло 0,6 - 1,2 кг. Оперението на тялото е сиво-черно, с бяла рогова пластинка на челото. Няма бял цвят на подопашието. У нас...
Скорец Скорец 22.03.2008г.
У нас е постоянна птица. Среща се в обработваеми площи, окрайнини на гори, паркове, градини, брегове на реки, лозови масиви. Храни се с насекоми и техните лаври. Скорецът е моногамна птица, мъти 1-2 пъти...
Сврака, сива и посевна врана, чавка Сврака, сива и посевна врана, чавка 22.03.2008г.
Всеядни птици са, у нас се срещат повсеместно, като през зимата са по-многочислени. Летят на ята. Те са всеядно птици. Разрешени са за лов целогодишно, като числеността им е висока. Най-умните...
Perdix perdix Яребица 21.03.2008г.
Яребицата (Perdix perdix) е птица от семейство Фазанови (Phasianidae). Среща се и на територията на България. Оцветена е в маскировъчни ръждиви и кафеникави цветове, мъжкия има тъмно петно на гърдите....
Тракийски кеклик Тракийски кеклик 21.03.2008г.
Тракийският кеклик (Alectoris chukar) е птица от семейство Фазанови. Среща се и в България. Има слабо изразен полов диморфизъм. Мъжките са сиво-кафяви отгоре, а отдолу тялото е белезникаво с тъмни...
Лещарка Лещарка 21.03.2008г.
Лещарката (Tetrastes bonasia) е птица от семейство Фазанови (Phasianidae). Среща се и в България. • Дължина на тялото — 38-48 см. • Размах на крилете — 56-60 см. •...
Гъска Гъска 21.03.2008г.
Гъските (Anser) са род едри птици от семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Тежат между 1,5 и 6 кг. Нямат изразен полов диморфизъм. Оперението е като цяло в сиви тонове. Летят бързо, маховете с крилете...
1

Абонамент за бюлетин