Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Болести по дивеча » Акредитирани лаборатории за изследване на трихинела

Акредитирани лаборатории за изследване на трихинела

vater Публикувана от vater | 15.01.2017
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Акредитирани лаборатории за изследване на трихинела

Акредитирани лаборатории, които извършват изпитвания на проби за наличие на Трихинела за целите на официалния контрол, съгласно чл. 2 параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Тrichinella) в месо и чл. 32, ал.1 и ал.2. от З.

Списък на акредитираните лаборатории, които извършват изпитвания на проби за наличие на Трихинела за целите на официалния контрол:

Акредитирани лаборатории, които извършват изпитвания на проби за наличие на Трихинела за целите на официалния контрол,съгласно чл. 2 параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1375 на Комисията от 10 август 2015 година относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месотои чл. 32, ал.1 и ал. 2 от Закона за храните, определени със Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09- 1135/31.08.2012г. и изменена и допълнена със заповеди №№ РД 09-1432/21.12.2012 г., РД 09- 369/21.05.2013 г., РД 09-561/12.08.2015 г., РД 09-617/11.09.2015 г., РД 09- 106/02.03.2016  г.,  РД  09-282/11.05.2016  г.,  РД  09-559/02.08.2016  г.  и  РД  09-948от

25.22.2016 г.

 

№ по ред

Лаборатория

адрес

Сертификат за акредитация №

1

ЛИ АЛИМЕНТИ – офис I

гр. Пловдив,

с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, местност Юртови

Eмail:: alimentibg@abv.bgтелефон: 032/941924 факс: 032/941424

223 ЛИ от 01.06.2012г

 

Валиден до: 31.05.2017

2

ЛАБОРАТОРЕН БЛОК – ВСЕ, ДЗЖ при “БИОФАРМ- ИНЖЕНЕРИНГ” АД

гр. Сливен

гр. Сливен, кв. "Клуцохор", ул. "Тракия" 75

Eмail:: biopharm@sliven.netтелефон: 044 616060

факс: 044 616066

32 ЛИ от 24.01.2012г

 

Валиден до: 25.01.2020

3

Изпитвателна лаборатория

„Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград

гр. Благоевград офис 1

Град: Благоевград Пощенски код: 2700 Адрес: ул. "Славянска" № 83

Eмail:: vse_blg@abv.bgтелефон: 073/ 82 88 36

факс: 073/ 88 10 76

117 ЛИ от 04.08.2012г.

 

Валиден до: 31.08.2017

4

Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол- направление „Диагностика на заболяванията по животните“ при ОДБХ – Варна

гр. Варна

ул. “Софроний Врачански”

№ 19, П.К. 287

Eмail:: idl_varna@abv.bgтелефон: 052/631646 факс: 052/602350

133 ЛИ от 25.10.2011г

 

Валиден до: 24.08.2019

5

Изпитвателна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза ОБДХ – Враца

гр. Враца

гр. Враца, ул. Илинден № 1, ПК 10

Eмail:: vse_vr@mail.bgтелефон: 092/665 814

факс: 092/663 946

125 ЛИ от 04.05.2012г

Валиден до: 31.10.2017


6

ИЛ отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково;

гр. Хасково бул."Освобождение" 57 Eмail:: ldk_haskovo@abv.bgтелефон: 038/622 766

факс: 038/ 622 766

284 ЛИ от 07.07.2014г

 

Валиден до: 07.07.2018

7

Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град

гр. София.

София, бул. “Ген. Данаил Николаев” 7, ет.3

Eмail:: odbh_lab@abv.bgтелефон: 02/946 14 60

факс: 02/944 17 06

56 ЛИ от 31.08.2011г

 

Валиден до: 30.09.2016

8

ИЛ отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Пловдив

гр. Пловдив бул. „Марица” №86

тел./факс: 032 626 256 /

032 622 196, 0887/730 470

бул. Марица № 86 Eмail::   labor_pl_dvsk@abv.bgтелефон: 032/ 622 196

факс: 032/ 62 41 92

145 ЛИ от 19.05.2011г.

Валиден до: 31.07.2018

9

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен

гр. Шумен ул.”Съединение” № 53 тел: 0886/835970, факс: 054/860 557

e-mail: izp.vetldk@gmail.com ул. Съединение № 53

Eмail:: izp.vetldk@gmail.comтелефон: 054/801393

факс: 054/860557

202 ЛИ от 16.07.2012г

Валиден до: 31.07.2016

10

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Габрово

гр. Габрово

ул. „д-р Заменхоф“ № 6

е-mail: ldk_gabrovo@abv.bg; rvms@globcom.net;

тел. 066/803 533,

факс: 066/801 779 ул. "д-р Заменхоф"6

Eмail:: ldk_gabrovo@abv.bg

78 ЛИ от 31.05.2011г

Валиден до: 30.11.2016

11

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – гр. София

гр. София

бул. „Пенчо Славейков” 15 Тел.: 02 9523903 (централа),

02 9523903 (приемна);

e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.

02/9523903 вътр. 383

12 ЛИ от 19.05.2011г

Валиден до: 29.01.2019

12

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Сливен

гр. Сливен

ул. „Самуиловско шосе” ПК 100;

044/624941,

111 ЛИ от 30.04.2013 г.

Валиден до: 30.04.2017

 

 

 

e-mail: rvms_sl@infotel.bgтел. 044/62 55 92,

факс: 044/62 41 51 бул. "Самуиловско шосе"

ПК 100

Eмail::rvms_sl@infotel.bg; sliven_ld@abv.bgтелефон: 044/ 624941

факс: 044/ 624 151

 

13

Лаборатория за анализ на храни „Св. Георги“ при

„ГЕЯКОМ“ гр. Бургас

гр . Бургас 8000 гр.Бургас кв. "Славейков",

ул..»Янко Комитов»16 Eмail:: lax.lax@abv.bgтелефон: 056/58 18 81

факс: 056/80 15 52

0894602429

242 ЛИ от 29.03.2013г

Валиден до: 10.01.2018

14

Лаборатория за изпитване на храни, фуражи и биологични материали при Районна Ветеринарна Станция Русе ЕООД

гр.  Русе. ул. „Марица“ 3

Eмail:: office@rvs-ruse.comтелефон: 082/845 683

факс: 082/845 683

0886 137 832

55 ЛИ от 08.04.2015г

Валиден до: 22.03.2020

15

ИРЛ гр. Ст. Загора към Националендиагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – гр. София

гр. Ст. Загора  бул. "Славянски" №58 емайл: rdvi_sz@abv.bgтелефон: 042/63 4104

факс: 042/62 67 32 бул. "Славянски" №58 Eмail: rdvi_sz@abv.bgтелефон: 042/63 4104

факс: 042/62 67 32

190 ЛИ от 17.03.2014г

Валиден до: 17.03.2018

16

Лаборатория „Диагностика 7“ при „Диагностика 7“ ЕООД гр. Ловеч

гр. Ловеч.

жк. "Здравец", ул. "Мизия" Eмail:: diagnostika7@abv.bgтелефон: 068/658310

факс: 068/58 60 52

149 ЛИ от 11.08.2015г

Валиден до: 11.08.2019

17

Лаборатория за изпитване

„ОМНИЛАБ“

С. Царацово, общ. Марица , обл. Пловдив

63 ЛИ от 31.08.2015г.

Валиден до: 08.04.2018

18

Изпитвателна лаборатория “ЕВРОНЕС” към “АВАЛОН ВЪРДЖИН”АД

Гр. Левски обл. Плевен ул. “Васил Левски” № 52 телефон: 065099263 Eмail:evrones_eood@abv.bg

238 ЛИ

Валиден до: 16.06.2018

19

Изпитвателна лаборатория към предприятие за

с. Малчика, местност Тръпката, Община Левски,

132 ЛИ от 24.03.2015г.

Валиден до:24.03.2019г

 

 

месодобив EТ „ВЕЛИЧКО ИВАНОВ – ВЕНЕЦИЯ“

с адрес на управление: гр. Левски, Обл Плевен, ул. „А.

Стамболийски“ №16 емайл: il_venetsiya@abv.bgтелефон: 0885 161 212,

0886 846 519

 

20

Изпитвателна лаборатория към предприятие за месодобив „БИЛИЯНА МЕС“ ЕООД

с. Българско Сливово, Община Свищов, обл.

Велико Търново емайл: ilt@biliana.bgтелефон: 06323/2770 факс: 0631/99836

212 ЛИ от 16.06.2014г

Валиден до: 16.06.2018г

21

Изпитвателна лаборатория

„ЛАБ СТАНДАРТ ВСЕ“ ООД

Велико Търново, ул.

„Вихрен” №3 емайл: labstandard@abv.bgтелефон: 062/519190

факс: 062/519190

44 ЛИ от 12.01.2009г

Валиден до: 31.01.2017г

22

Лаборатория за изпитване към предприятие за месодобив „НИК ЛАБ“

гр. Русе, ул. „Изгрев” №2 емайл: mateeva58@mail.bgтелефон: 082/86 12 03

факс: 082/86 12 03

206 ЛИ  от 16.06.2014г

Валиден до: 16.06.2018г

23

Лаборатория за изпитване към предприятие за месодобив „ЕДРИНА“ ООД

7600, гр. Тутракан, Обл. Силистра, ул. „Силистра”

№52 емайл: edrina@mail.bgтелефон: 0885805917

факс: 086660316

272 ЛИ от 16.06.2014г

Валиден до: 16.06.2018г

24

Лаборатория за изпитване

„РОДОПА ЛАБ'' към

предприятие за месодобив

„Родопа 2005“ ООД

гр. Търговище, ул. „Цар Симеон“ № 1, индустриална зона,

емайл: rodopa2005@abv.bgтелефон: 0601 62 921

факс: 0601 62 921

261 ЛИ от 02.09.2014г

Валиден до: 02.09.2018г

25

Лаборатория за изпитване

„БРАТЯ ТОМОВИ“ АД

към предприятие за месодобив „Братя Томови“ АД

гр. Попово, обл. Търговище, северна промишлена зона

емайл: ttomov@pigfarm- popov.com, laboratori@pigfarm- popovo.com

телефон: 0608/ 220 21

факс: 0608/ 443 48

30 ЛИ от 31.01.2014 г

Валиден до: 31.01.2018г

26

Лаборатория за изпитване ANTOLA MEAT LAB към

предприятие за месодобив

„Тандем-Попово“ ООД

с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище

емайл: office@antolabg.comтелефон: 06068/40039

факс: 06068/40038

282 ЛИ от 18.06.2014г

Валиден до: 18.06.2018г

27

Лаборатория за изпитване

„МЕСНИ ПРОДУКТИ“

към предприятие за месодобив Месни продукти ЕООД

с. Здравец, обл. Търговище, ул. „Г. Кирков“ № 7А емайл: meatproducts@abv.bg

телефон: 0601 677 53

факс: 0601 677 53

143 ЛИ от 04.05.2015г

Валиден до: 04.05.2019г

БАБХ

Гледайте лекцията на д-р Цвятко Александров - дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ към БАБХ:

Абонамент за бюлетин