Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НЛРС-СЛРБ » Дискусия: Собствеността върху териториите и дивеча и правото на лов

Дискусия: Собствеността върху териториите и дивеча и правото на лов

vater Публикувана от vater | 29.05.2013
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Дискусия: Собствеността върху териториите и дивеча и правото на лов

Дискусия "Стратегия за развитие на ловното стопанство в Република България 2012-2027г."

Тема 1: Собствеността върху териториите и дивеча и правото на лов

Участници: Иван Петков – председател на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България", Григор Гогов – главен секретар на НЛЛС-СЛРБ, Величко Величков – Изпълнителна агенция по горите, Юлиян Русев – Изпълнителна агенция по горите, Валентин Карамфилов – Изпълнителна агенция по горите, Димитър Йорданов – председател на ЛРД – Велико Търново, Людмил Лилов – специалист по лова в ЛРД – Разград, Петър Вангелов – специалист по лова в ЛРД – Свиленград, Илчо Табаков – специалист по лова в ЛРД – Нова Загора, Николай Христов – специалист по лова в ЛРД - Русе.

ГРИГОР ГОГОВ: Поканата ни към вас е по инициатива на списание "Лов и риболов" за едно първоначално обсъждане на Стратегията, на принципите и методите, по които е разработена. Стратегията е дело на екип с ръководител проф. Нино Нинов по задание на Изпълнителната агенция по горите. Предстоят и поредица обсъждания по региони в Националната организация до момента на влизане в Народното събрание на проект за закон, който да регламентира тази Стратегия.
Предлагам г-н Петков като председател на организацията да открие днешната дискусия.

ИВАН ПЕТКОВ: Ние започнахме организирана работа за обсъждане на Стратегията в нашите структури в страната. За нас като организация бъдещето на ловното стопанство е от особено голямо значение от гледна точка на това да защитим позициите и интересите на българските ловци.
Не е тайна, че в момента поради лични амбиции и частни интереси в лова, българският ловец е притиснат с цел ловът в България да се превърне в привилегия на определена група хора. Привилегия не само да се ловува, но и привилегия да се управлява този ресурс, който за наше щастие е държавна собственост.
Ние трябва да запазим принципа, че дивечът е национално богатство и той трябва да бъде достояние на всеки български гражданин. Ловът е залегнал в народопсихологията на българина. Ловът е част от бита на българина и най-важното е, че българинът знае, че ловува върху собствените си земи. И ако се посегне на това негово изконно право, у него веднага възниква подозрението, че е изолиран и пренебрегнат.
Ние сме за запазване на дивеча като държавна собственост, общонационално богатство. Възниква друг въпрос, който е дискусионен – за ловното право. Да се предостави ловното право на собственика на земята или ловното право да се запази както е сега - да остане на ловеца и той да стопанисва дивеча чрез своята Национална организация и нейните структури.
Ние сме за това държавата да засили своите регулаторни и контролни функции в организацията и управлението на ловното стопанство. Това би могло да се постигне със създаването на самостоятелна структура, примерно Агенция по лова. Тя да обедини всички правни субекти и институции, които имат непосредствено отношение към стопанисване и опазване на дивечовия ресурс. За стопанисващите водещ да бъде принципът на равнопоставеност.
В това отношение важен е въпросът за мястото на националната организация, която трябва да бъде една и единна. Това ще позволи в страната да се осъществява единна и балансирана ловна политика и Националната организация ще бъде естествен партньор на държавата в организацията и управлението на ловното стопанство.
Много е важно научният подход да стане водещ в стопанисването на дивеча, като трябва категорично да кажем популационният принцип остава ли водещ в структурата на ловното стопанство.
Нашето категорично мнение е, че в Стратегията трябва да се запазят постигнатите позиции в районите на Натура 2000 да се ловува.
Ловът в България се ползва с обществена подкрепа. Българските традиции и практики трябва да бъдат защитени при хармонизиране на нашето законодателство в съответствие с европейските правила и стандарти.
Това е само началото на една активна дискусия по Стратегията. Предстоят още срещи с представители на сдруженията в различни райони на страната. На тях искаме да чуем тяхната позиция и ще бъдем благодарни да получим конструктивни предложения.

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Аз искам да кажа, че развитието на ловното стопанство и законодателството е функция на развитието на обществените отношения – социални и икономически и колкото едно общество е по-развито, толкова отношението към природата и към ресурсите било то дивеч, билки, гъби и т.н. е променено в посока опазване на биологичното разнообразие, опразване на местообитанията и от там на всички така наречени възобновими природни ресурси.
У нас още в първия закон за лова дивечът е обявен за държавна собственост, а пък ловецът може да ловува върху всички територии, независимо от това каква е тяхната собственост. Наша задача, на работилите по тази стратегия, беше да направим пълен анализ на европейското законодателство и на развитието на законодателството в България по този въпрос.
От тук нататък е въпрос на политическа воля какъв модел България да избере. Дали да бъде запазено сегашното състояние – да се игнорира собственикът на земята. Не говоря за арендаторите на земеделска земя и гора - те никъде в Европа не са придобивали правото да стопанисват дивеча. Във всички европейски страни, където ловното право е право на собственика на земята, той няма право да откаже върху неговата територия да се ловува.
Но за мен е много важно да не продължаваме да обезличаваме собствениците на земи и на гори. Нека да им се гарантира някаква изгода за това, че върху тяхната територия се ловува или извършва дейност, която носи някакви икономически ползи.

ВАЛЕНТИН КАРАМФИЛОВ: Приветствам това решение структурите на Съюза да започнат широко обсъждане на Стратегията и с готовност ще участвам. Направеното е сериозно и една много добра база за диалог. В началото ще кажа, че според мен приоритетите са объркани. Не може приоритет № 1 да са местообитанията. В Европейския съюз местообитанията са така защитени, че няма какво повече да направим, освен примерно ловците да се обучават да разпознават регламентите, да имат по-голяма обща култура. Т.е. за нашата страна това не е приоритет № 1.

Приоритет № 1 е количественият запас

на всички видове дивеч. Огромен проблем и веднага да кажем от къде произтича – хищниците, скитащите кучета и котки, бракониерството и т.н.
Вторият проблем е качеството. Запасът ни е малък, затова приоритетно ще толерираме майките, докато постигнем нормалния запас. Тогава вече ще мислим за качество, за полово съотношение, за възрастова структура.
В Стратегията за обучението е писано на 10 места. Според мен трябва да се структурира в глави: обучение, култура, традиции в лова, работа с обществеността и т.н. В нашето общество още няма остро отричане на лова, както е в други страни, но този антагонизъм рано или късно ще се прояви. Ако приемем, че в България се одобрява от 400 – 500 000 човека - ловците и техните семейства - всичко останало потенциално е против. Ако ние не работим с младите хора, с подрастващите, с младежта, с неформалните организации, с природозащитниците, няма да бъдем разбрани.
По отношение на собствеността аз съм затова изобщо да не се говори на тази тема. Защо? Защото нямаме проблем. Какъв е проблемът?

ГРИГОР ГОГОВ: Започва да възниква този проблем, огражда се примерно 1 000 дка лозов масив, огражда се 5 000 дка овощна градина.

ВАЛЕНТИН КАРАМФИЛОВ: Сравнението с други европейски страни е неудачно, там има друга историческа обусловеност. Каква е собствеността у нас – 70% е държавен горски фонд, основно местообитание на дивеча. На кого ще го върнем, пак на държавата, ако говорим за собственика и право на лов. Частните гори са 12% на 1 500 000 българи. На кой какво право ще му дадеш, стотинки ще излизат от лова, това е немислимо. Защо изобщо говорим за това?

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Не може да разделяме хората на малки и на големи собственици. Принципът трябва да бъде един и същ.

ВАЛЕНТИН КАРАМФИЛОВ: Така наречените български олигарси са заели най-ценните ловни територии на България. Законът за горите предвижда възможност за закупуване на гори и ще се намери някой мъдрец законотворец от някоя калпава политическа сила - а те повечето са такива - който ще каже: „Хайде да преструктурираме собствеността, не може 70% от горите да са държавен горски фонд. Да направим 30% частни, 30% общински, 20 – 30% държавни.”
Тогава всички тези хора, понеже 1 дка гора струва 150 – 200 лева, ще си купят всички тези територии. Станат ли собственици и законът за лова им даде право, ще станат ловни феодали.

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Не става въпрос дивечът да бъде на собственика на земята. Никъде го няма това нещо.

Дивечът е общонационална собственост

Не може една патица в Румъния да е румънска, в България - българска, в Гърция - гръцка. Дивечът е общонационално богатство и не може да се говори, че е собственост на собственика на земята. Да правим разлика между ловно право и право на лов. Ловното право е да влезеш в неговата земя и да ловуваш, а правото на лов е ловният билет. Във всички европейски страни, може да си най-малкият или най-големият собственик, държавата чрез закона те задължава да допускаш на твоята земя лов.

ГРИГОР ГОГОВ: В тази връзка има един сериозен проблем - 33% е горския фонд и останалите 63% са поземлен фонд. Всичко, което излиза като ползи от дивеча, от ловуването, от развъждането на дивеча, се концентрира в системата на горите. Дали ще се казва Изпълнителна агенция, Северозападна или Североизточна няма значение. Това, което каза г-н Карамфилов, че не бива да говорим - те, хората, са се сетили. Те ще поискат това да се случи. Например в Карнобат колко хиляди декари са оградени? Ти не можеш да стъпиш там. Това са факти, пред които няма какво да си затваряме очите, в края на краищата затова сме и тук, да кажем нещата такива, каквито са.

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Трябва да се говори. Ще минат две или три години, докато се избистри цялата концепция, цялата философия и тогава да се предприемат законодателни решения, за да се приложи една или друга система...

ЮЛИАН РУСЕВ: Правото на лов с какво е свързано? Нека на тези собственици, които имат гори и земи да им се каже, че щом искат да имат ловно стопанство (защото това ще искат), то е свързано с пари. Ловното стопанство никъде в света не е печелившо. Кой е този, който ще си извади парите, да ги хвърли ей така, защото трябвало да има там дивеч? Няма да има такива. Това обяснено ли е на хората? Не им е обяснено.
Има други важни неща, които трябва да бъдат отбелязани в тази Стратегия. Например в нея пише, че от тук нататък сдружаването трябва да става на общински принцип. Ето тези неща трябва да се коментират. Също и дали да остане задължително членството.
Работната група по Стратегията е вложила огромен труд, което у нас до момента никой не го е правил. Ние вече имаме основата и от тук нататък ще има възможност да се работи. В момента краткосрочните планове в тази Стратегия липсват, както и ангажиментите на субектите.

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ: Аз смятам, че по въпроса за собствеността ще настане невъобразим хаос. Говори се за някои страни в Европа, но там имат традиции по отношение на собствеността. Там по съвсем друг начин разсъждават, знаят какво значи да влязат в чужда собственост...

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Ние искаме да получаваме доходи като тях, но да работим както досега. Всички се страхуват от това, че ловците ще бъдат натоварени да плащат. Този, който е по-богат и иска да си прави кефа, ще плаща, по-бедният няма да ходи всяка събота и неделя на лов и всичко, което мърда, да го отстреля...

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ: Слушайки тук спора за собствеността и за правото на лов, според мен трябва да си дадем сметка каква ни е целта. Ловецът ли ни е целта, земята ли ни е целта, собствениците на земя ли са ни е целта? За мен целта е дивечът.
В Стратегията е заложена дивата природа и дивеча, който живее в нея. От тук като тръгнем, ще ни е много по-лесно да защитаваме този интерес на дивеча и дивеча в природата, отколкото да защитаваме интереса на собствениците на земята, интереса на арендаторите. Във всички европейски страни държавата е задължила собствениците да допускат ловците и всички, които се грижат за дивеча в територията и това е достатъчно. Дали ще е безвъзмездно или не, е друг въпрос, а най-добре е да е безвъзмездно.
За мен най-важното при обсъждането на тази Стратегия е да докажем на обществото, че ловецът не е човек, който ходи да изтребва животните, че ловната дейност не е само разходка в събота и неделя, напиване на обяд и да си делим месото. Така мислят някои хора, както и част от политиците и в администрациите на министерствата.
Това трябва да си поставим като цел - да докажем, че Националната ловна организация е

най-голямата екологична организация в България

Тя е единствената, която се грижи за всички видове дивеч и дива природа в България по определен начин, с целенасочени действия, планиране, организиране, с разселване, подхранване, да не навлизам в подробности... Ние трябва да работим да има чуваемост на по-високо държавно ниво, а не само това да го говорим между нас.
Ще се върна и на другата тема - дали трябва организацията да е една.
Аз съм категорично да е една организация, защото това са 130 – 140 000 въоръжени хора. Една организация, която да стане партньор на държавата и държавата да осъзнае, че само така може да се грижи за ловното стопанство, да вкара и ресурси, защото само на гърба на ловеца няма как да стане. Говорим за ресурси, не само парични. Да погледнат малко и към европейските програми, да излезем от многогодишното еднообразие.

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Аз съм съгласен с всичко това, за което говорихте, обаче анализът на данните показва точно обратното. Ето г-н Русев каза: за тези 85%, които се стопанисват от българските ловци, положението с дивеча е катастрофално.
Г-н Карамфилов попита защо сме поставили местообитанията на първо място в Стратегията. Има примери защо местообитанията са застрашени. През последните години намаля яребицата, намаля заека, особено в предпланините и планинските райони. Голяма част от бившите ниви и ливади станаха млади гори. Знаете, че дивата свиня се настанява в гората, но заека не е горски вид, яребицата не е горски вид. Алдомировското блато изсъхна, там са били 15 – 20 000 водоплаващите... Местообитаването е фактор № 1, затова в Европа и в целия свят се борят за запазване на местообитанията, затова е Натура 2000, затова са директивите за местообитанията. Този въпрос е свързан и с климатичните промени и ние трябва да се съобразяваме с него, затова го поставяме на първо място.
Друго. Всеки ловец у нас в събота и неделя като отиде на село може да си вземе пушката и да ходи на лов. Това в другият свят го няма.Може да са много богати, но го няма това. Колегата от Свиленград е тук, вие посрещате ловни туристи. На 14 януари имаше една група от 7 – 8 души на лов и казаха: „Може ли догодина на 14 януари да си запишем дата при вас пак да дойдем на лов”.
Ние имаме една демократична система, която почива на традиции още от 1880-та година. Тази традиция означава - вземеш ли пушката да отстреляш заек. На обяд, докато почиват воловете, скълцва едно зайче и това му е било традицията на него. Хубаво е това като политика

и бедният човек да ходи на лов,

но не всяка събота и неделя. Той само тормози дивеча, а вече няма в природата толкова дивеч.
Това, което е написано, една голяма част от него аз съм го изстрадал, ще ви дам примери. В България сега водим статистика, че има 85 000 сърни, преди 1989 година бяха 140 000. Ползването тогава беше между 11 000 и 14 000, сега имаме 85 000 сърни, ползват се 1000, прирастът е 20 000. Кое ни кара да не отчитаме точния брой? В тези 85 % от територията има 6 000 – 7 000 благородни елена, прирастът е сигурно 1500 – 2000, къде са останалите елени? Къде е тази екологична организация, каквато твърдим, че сме?
Ето тази Стратегия разбуни духовете. Ние трябва да си кажем кривиците, както е казал Левски и тогава да отиваме към промяна на системата...

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Не ми е ясно как един собственик на земя, който има два, три или пет декара и получи 10 лева, колко данък ще плати, колко декларации ще попълни, колко ДДС и т.н. Още първата година ще му направят акт за това, че не е декларирал доходи и ще стане сто пъти пишман от тази работа.
В Стратегията е записано, че трябва да се изработи Наредба за ловуване на едър дивеч. Смятам, че не само за едър дивеч трябва да има наредба, но и за дребния дивеч. Аз открих една книжка от 1980 година, в която е описано как се ловува на заек, как се ловува на фазан и на всякакъв вид дивеч и къде се ловува. Сега какво се получава - ловецът взел разрешителното за пъдпъдъци, гургулици, а го сварваш в гората. И няма никакъв законен начин да го накажеш.
По отношение на едрия дивеч също законово или с наредбата трябва да се ограничи, примерно два пъти в месеца, ловуването на дивата свиня. Ако трябва да се направи колективно ловуване, полуколективно или групово с повече хора, но не повече от два пъти в месеца.

ГРИГОР ГОГОВ: Стратегията може да е перфектна, но когато излезе един калпав закон, се обръща всичко с главата надолу.

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ: Доколкото знам, в европейското законодателство има директиви, към които ние трябва да се присъединяваме. В ловният закон специално няма такива изисквания.

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Ловният закон е хармонизиран по отношение на методите на лов и на защитата му.

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ: Ще мине много време до момента, когато някой ще започне да поставя въпроса, че друг минава през неговата нива, за да ходи на лов или през неговата гора. Тук ставаше въпрос за малки и големи собственици, вие казахте, че принципът е еднакъв, но в същия момент казахте за някои хора, които са богати и други, които са бедни - бедните няма да ходят да ловуват често, богатите ще ходят много пъти.

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Това не е точно така. Аз ви казах, че много богати хора излизат на лов един път в годината.

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ: Какво лошо има в това бедния човек да ходи често на лов?

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Да, но няма дивеч.

ЛЮДМИЛ ЛИЛОВ: Аз слушах много внимателно всичко, което се каза досега и ми се струва, че в някои случаи „пресоляваме на манджата”. Имам предвид следното. Собствеността на дивеча нека си остане, както е сега, да не се раздробява на частен, държавен, общински и т.н. За общинския съм съгласен, но където ловните райони на общините съвпадат с държавните ловни участъци. Ще дам пример с Попово. Там голяма част от трофеите се вадят от гори, които са общинска собственост, но общината нищо не получава от това.
Стана дума за определяне на местообитанията. При това интензивно земеделие на огромни площи до голяма степен се промениха местообитанията, промени се и видът дивеч,..
В Разград основният вид дивеч според последното ловоустройство е сърната, но ние отчитаме дивата свиня, защото на това се ловува групово. Аз съм сложил няколко броя сърна да се отстреля, но тя, както знаете, се ловува по международен ловен туризъм.
Ние, ловците, подкрепяме държавата с членски внос и отчисленията. Както знаете 1% от нашият членски внос се връща отново в държавата, но държавата като че ли има много малък дял в охраната и в грижата за дивеча.

ГРИГОР ГОГОВ: Ние нарушихме принципа за собствеността на дивеча и в момента най-големите безобразия са по отношение на тази двойствена собственост. Дивечът е държавна собственост, но след като скочи в капана, вече не е държавна собственост...

ИЛЧО ТАБАКОВ: В началото още на Стратегията е казано, че дивечът не признава граници, не признава собственици. Мнението е всеобщо, че дивечът ще трябва да си остане държавна собственост.
За правото на ползване на дивеча. Би трябвало да не се коментира изобщо този въпрос и да се основаваме най-вече на вековните традиции в българския начин на лов и на българското законодателство, защото, както е споменато в Стратегията, и по царско време, и по време на комунизма и в началото на демокрацията принципът си остана един и същ.
Първите наченки и първите приказки за промяна на собствеността станаха през 2001-ва година. Последния пробив, за който току-що каза г-н Гогов, че една част е държавна друга част е в оградите и е частен, се направи през 2003-та година. Ние добре знаем кои са тези, които искат да бъде така - това са в момента ползвателите на държавните ловни стопанства. Официално беше изнесено и в пресата,

приеха се и лобистки закони

през последните 3 години и половина. Ловната ни организация бележи в последните години отстъп. Ловното стопанство в момента не е приоритет на държавата. Сред обществеността ние трябва да защитаваме тезата, че сме първата екологична организация, че ловците не са изтребители, а са природозащитници и природолюбители, намесват се за опазване на дивеча и за поддържане на дивечовото разнообразие.
Не съм против частните ловни участъци. Там, където се работи разумно, където се работи с желание - има ефект. Но мога да кажа, че по-голяма част от частните ловните участъци действат само за личностни интереси. Знаете какво беше навремето с държавните язовири, които бяха дадени под аренда и какво оставиха арендаторите след себе си. Очаквам същото да стане и с тези ловни участъци след няколко години.
Моето мнение е, че тези ловни участъци завариха много добро наследство и в момента полагат някакви грижи и същевременно спомагат да увеличаване на дивечовите запаси. Обаче по какъв начин? По начина с капаните в съседство. Вие знаете, който има интерес да сложи капанът, той го слага за 1 – 2 дни, ловната дружинка особено в този сезон не е постоянно в ловно-стопанския район и ако евентуално се чуе нещо, се вдигне врява, но в повечето случаи това остава неизвестно.
Колеги, моето мнение е, че след 10 – 15 години ловците ще намалеят с 25 – 30%.

Младите хора не се интересуват от лова

Новото поколение няма интерес към лова, ще ставаме все по-малко. Естественият подбор също ще окаже влияние на този процес.

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ: Аз искам да попитам каква е визията за създаване на една държавна структура, която направо да отговаря за лова - дали ще бъде агенция, комитет или нещо друго. Ние имаме опит с Изпълнителната агенция по рибарството - едно изваждане на риболовен билет е свързано с един куп документи... Държавата като иска дивечът да е нейна собственост, нека и тя се ангажира с някои задължения.

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ: След като говорим, че сме екологична организация, Министерство на околната среда и водите също трябва да ни оказва съдействие. Ние Стратегията ще я разпишем, обаче не се ли вкарат в закон добрите намерения, не се ли заздрави още организация на ловците - защото проблемите са и при нас много големи - няма да има резултати. Ние като сме въоръжени, трябва да сме наясно, че трябва да има някаква стройна пирамида, както е в армията...

ГРИГОР ГОГОВ: Искам още един път да кажа каква е идеята на тези дискусии. Ние да провокираме обикновеният човек, не само ловеца, защото сме в едно общество, малко или много сме свързани едни с други и това, че ловците ползваме някакви блага от природата във всички случаи ще ни се постави като въпрос. Аз смятам, че когато се заговори в определени издания, когато стигне до по-обикновения човек и до по-голямата маса хора, това ще предизвика мнозина да прочетат Стратегията и тогава вече повече глави ще измислят повече идеи.

ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ: Всичко това е така, но аз моля организацията да разбере и да не се затваря в себе си. Смятам, че организацията като че ли се е капсулирала, няма критика в нея. Аз присъствах на една сбирка на председателите на дружинки и те си говорят свободно за бракониерството, няма някой да им каже: „Спрете, хора! Осъзнайте се!”

ЮЛИЯН РУСЕВ: Бракониерството ще остане, докато не се промени манталитетът на българския ловец. Местообитанията се променят много бързо и ги губим като такива за съжаление. Това става както в горите с изсичането на дърветата, така се случва и много по-бързо в арендуваните земи. Без разбирателство със собствениците на земи трудно ще можем да се преборим с този проблем. В Германия например само в две провинции в момента има разбирателство. Тези, които обработват земите оставят съответните площи за обитание на дивеча, оставят и синори, за да може да се развъжда и дребен дивеч.
Това е в Германия, смятайте в България колко трудно ще стане, защото тук видяхте с последните промени, които се направиха, за да вземат повече субсидии се наложи да обработват наистина и пътищата, които свързват отделните блокове. Вече няма синори, няма ревизии, нищо няма, всичко е обработено до последния квадратен метър. Това е най-големият проблем и не трябва да го подценяваме.
Г-н Карамфилов каза, че местообитанията не са защитени. Същото важи и за влажните зони - за да се обработват и те, независимо че една голяма част от тях успяхме да ги вкараме както в Натура 2000, така и като защитени територии. Има по места всякакви хора, които намират възможност, пресушават ги, обработват ги.
Сериозни са проблемите с използването на химикалите. Всяка година Министерство на земеделието и горите излиза със списък на разрешените препарати, както и на забранените. И всяка година се използват може би повече забранени, отколкото разрешени препарати, защото са по-евтини. От тук страда най-вече дивечът, затова го няма заекът, затова го няма пъдпъдъкът, яребицата...
Органите на държавата го установяват това нещо, но знаете ли, че около

60 % от територията на страната се обработват от 13 души!

Кажете къде е държавата тук и как ще се пребори с тях? Проблемът е много сериозен и не трябва въобще да се подценява...

ГРИГОР ГОГОВ: Още веднъж ви благодаря за участието и имайте готовност в близко време съобразно идеята на списание "Лов и риболов" да проведем още една такава дискусия.

Текста е предоставен на БГ ЛОВ от НЛРС-СЛРБ и списание "Лов и Риболов".

Абонамент за бюлетин