Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НКНЛТ » Изпит Вродени качества на Немски Ловен Териер

Изпит Вродени качества на Немски Ловен Териер

admin Публикувана от admin | 11.05.2009
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
Работа в изкуствена дупка
Дисциплини: претърсване на дупката, острота, издръжливост в дупката, глас в дупката.
Претърсване на нората
В началото на работата кучето може да бъде поощрявано, докато не намери дивеча.През цялото време на работата водачът трябва да стои в началото на нората и може да напусне това място само по заповед на съдиите.Опитното и добро куче не бива да приема претърсване на неизползвана нора.Лисицата или язовецът трябва да се вкарат в бърлогата така, че да минат цялата нора от входа до котела, където се затваря.Кучето трябва да извърши претърсването на нората за времето от 2мин.Всяко излизане от нея снижава оценката с 1 точка (претърсване без излизане: оценка 4:оценка 3,две излизания: оценка 2).Ако кучето три пъти напусне нората или не се върне в нея в определеното време, се дисквалифицира.
Глас в нората
Откриването на дивеча в нората кучето съобщава с непрекъснат лай пред решетката.Трябва да се различава гласът без наличието на дивеч преди влизането или при влизането в нората от истинския глас пред дивеча.
Оценяване:
Оценка 4: непрекъснат,упорит глас пред дивеча;
Оценка 3: при лаене кучето прави паузи, по-дълги от 10 секунди;
Оценка 2: с лаенето си кучето трябва да се обади най-малко пет пъти пред дивеча за положителна оценка.
Времето за изпитване на глас в нората е минимум 2 минути, а необаждането на кучето в нората причинява дисквалификация.
Изпитва се след повдигането на решетката на хищницата и даването на шанс от 10 секунди сама да заеме в нората положение, което й е удобно (директен контакт).След изтичането на 10 секунди се повдига решетката пред кучето, а времето за изпитване на остротата е 2 мин.Времето, през което кучето трябва да държи дивеча в захват, е 10 сек.
Оценяване
1. Лисица 1 + 1 (вратът отдолу за гърлото и захватът в областта на сърцето)
4,5 (всички захвати са съвсем леко погрешени в сравнение с правилните)
4 (зъб за зъб, за глава, буза и пълен захват за ухото)
3,5 (плешка, гърди и корем до задните крака)
3 (бут, гръб и непрестанна борба)
2,75 (краят на лапата и върхът на ухото и опашката)
2,5 (без захват и лай на разстояние 1м).
2.Язовец 4 + 1 (вратът, тилът, сърцето и носа)
4,5(всички захвати са съвсем леко погрешени в сравнение с правилните)
4 (зъб за зъб, глава и плешка)
3,5 (гръб и корем до задните крака)
3 (бут и непрестанна борба)
2,75 (лапа и опашка)
2,5 (без захват и лай на разстояние 1м).
Куче, което при повдигане на капака е по-голямо разстояние от 1м от хищника, подлежи на дисквалификация.
Издръжливост в нората
Издръжливостта в нората се изпитва от момента, когато кучето намери в нея дивеча.
Оценяване: 4(непрекъснати усилия да се осъществи захват, да се задържи хищникът или да се изгони от нората).
Всяко напускане не нората след намирането на дивеча снижава оценката с една точка.Куче, което три пъти напусне нората или не се върне в нея в определеното за работа време, се дисквалифицира.

РАБОТА В ПОЛЕТО
Нос
Употребата на носа на кучето се проверява на следата на заек.При оценяването трябва да се имат предвид условията, които са налице на терена (силен вятър, голяма влажност на почвата, заслон, нива, път).Кучето се оценява на следата на заек, който не е виждало, и то само в полето.Като помощни начини за изпитване носа на кучето могат да се използват и следи на фазан или яребица.Носът може да се изпита и при кучето с особено лаене.На този изпит трябва да се обърне особено внимание, защото оценката за работа в полето от изпита на вродените качества се използва като резултат при трудността на терена и качествата на носа.
Оценка 1 – дисквалификация.
Сигурност по следата
Оценява се работата по следа на заек в полето, сигурността се определя според това дали и доколко бързо и сигурно кучето следва дирята.Носът и сигурността по следата са в най-голямата част от случаите взаимозависими категории.
Оценяване: От 4 до 1 в зависимост от терена и сигурността по следата.
Издържливост по следата
Включва упоритото следване на заешката диря, непрекъснатите усилия да се намери изгубената следа.Говори за висока издържливост по следата.Изключителната издържливост по следата не бива да влияе върху водимостта на кучето.
Оценяване: От 4 до 1 в зависимост от терена.
Оценка 0 означава дисквалификация.
Подаване глас при работа по следата
За оценяване на това как кучето подава глас при работата по следа се използва заешка следа в полето, а кучето се пуска на следата едва когато заекът е извън полезрението му.Може да се пусне само куче, което съдиите са определили.Може да се пусне само куче, което съдиите са определили.Добре работи онова куче, което подава глас при проследяването на заек, който само не е виждало предварително.Кучета, които имат само особено лаене, трябва предварително да се регистрират при съдиите, за да изпитва особеното лаене веднага в случай на нужда.Поставянето на кучето непосредствено до заешкото леговище е нецелесъобразно, защото така кучето губи скъпоценно време.По-добре е да се постави на 20-30 метра от леговището, а на водача е позволено да води кучето на ремък първите 30 метра.На всяко куче трябва при необходимост да се предложат две заешки следи.Младите зайци са неподходящи за оценяване на подаването на глас при работа по следата.Особеното лаене, което преминава в подаване на глас при работа по следата може да се оцени най-малко с оценка 2 за подаване на глас при работа по следата.В случай на колебание се взема под внимание особеното лаене.Куче с оценка 2 и повече получава чертица за подаване глас при работа по следа.Кучета “кречетала” (лаене без следа) са нежелани за възпитание и получават забрана за чифтосване.
Оценяване: 4h – Изключително дълго и силно обаждане.
4 – подаване на глас на разстояние от минимум 400 метра.
3,5 – подаване на глас на разстояние 300-400 метра./
3 – подаване на глас на разстояние 100-300 метра
2 – подаване на глас с чести прекъсвания 50-100 метра
Особено лаене
Кучета, които не са регистрирани като подаващи глас при работа по следа, трябва да се изпитат за особено лаене.За това също така се прилага работа на заешка следа в полето.За определяне употребата на носа трябва да се изпитат и особено лаещите кучета на заешката следа.Кучета, които са регистрирани като подаващи глас при работа по следа, не могат да бъдат изпитвани като особено лаещи.
Оценяване: 4 – равномерно особено лаещи на дистанция 400 метра
3 – 100-400 метра
2 – 50-100 метра
Склонност за работа във вода
Оценява се вродената склонност на кучето за работа във водата.Подходящи са застояли или широки течащи води с удобно място за влизане.Кучето трябва да заплува и не е нужно да донася.Водната дресура трябва строго да се разграничава от склонността за работа във водата.
Оценяване: 4h – радостно приемане на водата по знак или командване, свободно плуване и много голямо желани за работа във водата.
4 – най-малко два пъти приемане на водата и плуване не кратко разстояние.
3 – плуване след хвърлен камък или друг потъващ предмет.
2 – приемане на водата и плуване след хвърлянето на дърво или мъртъв дивеч.
Куче, което не иска да заплува подлежи на дисквалификация.
Водимост
Проявява се в общото послушание и поведение на кучето по време на целия изпит.При изпитването на вродените качества по-дългото непоявяване на кучето, което е много издръжливо в търсенето не бива да влия в/у неговата водимост.Пропуснатите от дългото изоставане дисциплини могат да се наваксат, само ако това не поставя под въпрос общия изход от изпита.Оценки от 4 до 1.
Поведение при изстрел
Изпитва се в началото на изпита и има за цел да елиминира от процеса на възпитание всички кучета, плашливи при изстрел.Кучетата на ремък и на определено разстояние се движат в кръг, при което на разстояние 20-30 метра се дават най-малко два изстрела.Кучета , които изглеждат изплашени или искат да се отдалечат от водача, трябва да се изпитат отделно, невързани.Кучетата се оценяват с оценки 4 или 0.
Оценяване: 4 - не се оглежда при изстрела, внимателно забелязва, ловко реагира;
0 – плашливо при изстрела, не се отделя от водача или побягва.

Абонамент за бюлетин