Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Гласът на ловеца » Кой още бърка в джоба на ловците?

Кой още бърка в джоба на ловците?

vater Публикувана от vater | 18.05.2012
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Кой още бърка в джоба на ловците?

Въпросът:

Айкут Бехич, кореспонедент на ИК „Наслука” за Бургаска област

Уважаема редакция, при мен през изминалия ловен сезон дойдоха доста колеги, които и през по-миналия сезон също са били лъгани, според тях.
За какво става въпрос: При издаването на индивидуални бележки предимно за пернат дивеч - пъдпъдък, гургулица гъски и пр., издаващият бележката взема дванадесет лева от гостите. Въпросът е как отчита тези пари и кой орган контролира дали честно и съвестно те отиват по предназначението си. Горното важи само за гости. Подобни случаи има и при груповия лов на заек и яребица - от гостите да се вземат по-големи суми, защото нито на бележката пише от кого каква сума е получил издаващият я, нито пък се издава някакъв бон, т.е. получаващият парите още на минутата може да си прибере горницата.
Това не е ли нарушение на нормативните актове, и как става така, че почти в цялата страна индивидуалната бележка - с малки вариации - като сума е около 6,50 лева и то за един календарен месец. Ловците, ще ги нарека тъжителите, се жалват и от това, че издаващият бележката я издава само за съответната събота и неделя, дори и да е началото на месеца.
Уважаема редакция, ако публикувате тези въпроси и им дадете съответния юридически отговор, ще помогнете да се избегнат евентуални дрязги и разваляне на другарски отношения между колеги, а бихте могли и да поставите началото на рубрика за юридически въпроси на страниците на нашите издания, което ще е от полза за всички.


Отговорът:

Георги Младенов, експерт в НЛРС-СЛРБРазрешителните за местен дребен и прелетен дивеч се получават от специалистите по лова в ловните и ловно-рибарските сдружения. Редът, начинът и условията за издаване на различните видове разрешителни за лов са регламентирани в чл.чл.57 и 58 от ЗЛОД и в чл. 85, 85а, 86, 87 и 90 от ППЗЛОД.
Индивидуалното разрешително за лов на мигриращ и водоплаващ дивеч се издава от председателя на дружината за срок не по-дълъг от един календарен месец. За издаването на такова разрешително председателят събира от ловеца цена на разрешителното 5 лева и такса от 1 лв. за издаването.
Разрешителните за групово ловуване на различните видове дивеч в ловно-стопанските райони на дружините се издават само за един ден и се оформят като документ от няколко длъжностни лица, които носят своята отговорност.
Специалистът по лова към ловното сдружение попълва в двата екземпляра на разрешителното:
- вида дивеч, който ще се ловува;
- местността (ловището), в което ще се ловува;
- датата, на която ще се проведе ловът.
Попълненият първи екземпляр, заедно с талоните, специалистът по лова предоставя на председателя на дружината.
Председателят на дружината попълва в разрешителното имената на ръководителя на лова и му го предоставя заедно с талоните.
Ръководителят на лова попълва всички останали данни в разрешителното и талоните, провежда инструктажа по чл.59 от ППЗЛОД, следи за подписване на декларацията по същия член от всеки участник в лова и раздава попълнените талони. За издаването на такова разрешително ръководителя на лова събира от всеки ловец по 5 лева – цената на разрешителното.
Цената на разрешителните се определя от чл. 65. ал.2 от ППЗЛОД, според който със заповед министърът на земеделието и храните, по предложение на ловния съвет, ежегодно до 31 декември утвърждава цена на разрешителните за лов за следващата година. Цената се определя в зависимост от вида дивеч и начина на ловуване, разпределени в категории:
- т.3. - категория индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч;
- т.4. - категория групов лов на местен дребен дивеч;
- т.5. - категория групов лов на мигриращ и водоплаващ дивеч;
- т.6. - категория индивидуален лов на местен дребен дивеч.
В ал.3 от същия член цената на разрешителните при групов лов за категориите по т. 4 и 5 от ал. 2 се формира на базата на цената на разрешителните за индивидуален лов, съответно по категорията по т. 6 от ал. 2, умножена по броя на участниците в лова.
Всички други такси не би трябвало да са за заплащане на разрешително за лов. Ако има искане за допълнително заплащане, то това трябва да е залегнало в нормативен документ на съответното сдружение – устав, решение на УС или на Общото събрание. Горенаписаното важи за всички ловци, участващи в ловния излет, в това число и гости. Контрол на средствата по издаване на разрешителните се осъществява от ИАГ и нейните структури. Ако се осъществява допълнително събиране на средства според приет от сдружението нормативен документ, то контролът се осъществява от УС на ловно-рибарското сдружение.

Материала е изпратен от списание "Лов и риболов" на ловен портал БГ ЛОВ
Прочетете и другите специализирани статии и ловни новини в списание "Лов и риболов" издавано от ИК НАСЛУКА

Ловците дискутират тук: ТЕМА

Абонамент за бюлетин