Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Гласът на ловеца » Кой води Ловно-рибарско дружество – Варна, към фалит?

Кой води Ловно-рибарско дружество – Варна, към фалит?

vater Публикувана от vater | 29.08.2011
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Кой води Ловно-рибарско дружество – Варна, към фалит?

(Отговор на Боян Бохоров, председател на Общото събрание от 18.06.11 г.) В публикация от 25.07.2011 г. във варненските притурки на в. „Труд” и „24 часа” председателят на Ловно-рибарското дружество - Варна, г-н Ангел Ангелов се опитва да отговори на наболелите въпроси, които бяха повдигнати на проведеното на 18.06.2011 г. отчетно общо събрание на варненското сдружение на ловците и риболовците. Но както на самото събрание, така и в интервюто в горните вестници г-н Ангелов отново заобикаля истината и се опитва да плаши редовните ловци с измислени бизнес лобита, които „ръфали” сдружението.
Бях избран за председател на общото събрание, проведено на 18.06.2011 г., след като бе отхвърлен предложеният от г-н Ангелов „щатен” председател на общото събрание г-н Йордан Киров, който през последните осем години, откакто г-н Ангелов е председател на сдружението, бе несменяем председател на общите събрания.
На това общо събрание ми направиха впечатление няколко наглед „дребни” неща.

А. Както и през 2009 г. и 2010 г., и на това общо събрание не беше предложен за приемане „Бюджет за 2011 г. на ЛРД - Варна”, каквато е практиката и традицията в останалите сдружения в страната.

Б. Вместо „Бюджет за 2011 г.”, от който може да се разбере финансовото състояние на ЛРД - Варна, беше предложена инвестиционна програма за миналия и следващия ловен сезон, изготвена и изнесена от г-жа Костова, която е назначена на половин работен ден в сдружението срещу скромното възнаграждение от 1000 лева на месец.

В. Отчетът на контролно-ревизионната комисия за ловен сезон 2010-2011 г. бе изнесен от г-жа Зорница Георгиева, която освен член на контролно-ревизионната комисия се явява и главен изпълнител на ремонта на фазанария „Побити камъни”, което се явява очевиден конфликт на интереси. В отчета и дума не се споменава, че сдружението ни е доведено до състояние на несъстоятелност, тъй като то не може да обслужва своите задължения, които към момента съгласно докладната на гл. счетоводителка до УС и ОС възлизат на над 300 000 лева, от които към публични кредитори – над 200 000 лева. А този дълг се олихвява за забава в размер на основния лихвен процент + 20% в съответствие с разпоредбите на КСО.

Както в изказването си пред общото събрание на 18.06.2011 г., така и в интервюто си от 25.07.2011 г. г-н Ангелов и дума не споменава, че инвестиционната програма за сезон 2011-2012 г. и отчетът на контролно-ревизионната комисия не бяха приети от общото събрание.
Най-важното е, че както на общото събрание, така и в интервюто си г-н Ангелов умело заобикаля истината за финансовото състояние на Ловно-рибарското дружество - Варна, и не отговаря на следните въпроси:

1. За строителството на ловни хижи на дружините през периода, през който г-н Ангелов е председател на варненското сдружение, използван ли е бетон от собствения му бетонов възел?

2. Как са изразходвани получените от продажба на два парцела на дружеството близо 5 100 000 лева и къде са счетоводните документи за разхода на тази сума?

3. Вярно ли е, че заприходените ДМА, построени с парите от продажбата на парцелите, са за ≈ 3 600 000 лева! И ако е вярно, къде е разликата от 1 500 000 лева?

4. Кога, как и от кого е изразходван през 2009 г. депозираният в банкова сметка резерв от близо 500 000 лева и кога г-н Ангелов уведоми УС на сдружението за това? Къде са счетоводните документи за този разход?

5. Кога и от кого са изтеглени и за какво са изразходвани парите на дружините от дружеството, възлизащи на 110 000 лева, и кога и как ще бъдат възстановени на дружините тези средства?

6. За какво са изразходвани приходите от ловни такси, ловен курс от международния ловен туризъм, рибното стопанство и стрелбището на дружеството, възлизащи на 240 000 лева само за последния ловен сезон?

7. Каква е себестойността на отглежданите в сдружението фазани и защо г-н Ангелов се е отказал от програмата на Националния съюз на ловците и риболовците за разселване на фазани, след като себестойността на фазаните на Националното сдружение е много пъти по-малка?

8. Защо г-н Ангелов е допуснал да му се гласува през месец август 2010 г. с обратна сила от 1.01.2010 г. заплата в размер на 1000 лева месечно, след като знае, че е председател на сдружението на обществени начала?

9. Защо при подписан със Зорница Георгиева договор за ремонт на фазанария „Побити камъни” на стойност ≈ 56 000 лева са изплатени ≈ 140 000 лева, и то при частично изпълнен ремонт?!

10. Има ли и други обекти, приключвани по този начин?

11. Защо не са внесени възлизащите на повече от 50 000 лева задължения към НАП от началото на годината до сега и защо е направен залог пред НАП - Варна, на хижата на дружина „Г. Кантарджиево”? Кой ще плати лихвите по този дълг?!

12. Защо не са внесени дължимите към общините данъци и такси в размер на 25 000 лева?

13. Защо не е внесен дължимият членски внос към НЛРС-СЛРБ на стойност 17 000 лева?

14. Защо не са изплатени дължимите към други доставчици ≈68 000 лева, вследствие на което банковите сметки на ЛРД - Варна, са блокирани?

15. Защо г-н Ангелов е допуснал да се запорират вече 5 ловни бази? Не е ли това началото на скрита приватизация?!

16. Ще изпълни ли г-н Ангелов решението на общото събрание от 18.06.2011 г. за назначаване на ревизия в дружеството и насрочване на изборно общо събрание до три месеца след последното общо събрание?

17. Защо г-н Ангелов не предприе действия за финансовото стабилизиране на дружеството, а започна поголовна и противоуставна смяна на неудобните нему председатели на дружини, които дръзнаха да му кажат истината в очите?

18. Защо г-н Ангелов уволни главната счетоводителка Росица Русева и щатния ръководител Панайот Дивери веднага след ОС на 18.06.11 г., а не уволни личния си шофьор, назначен като ловен надзирател?

19. Защо на отчетните събрания на дружините, на които г-н Ангелов е присъствал, не е запознал ловците с финансовото състояние на дружеството, а предизборно е обещавал да се строят нови хижи и да се закупуват климатици и друго оборудване?

20. Получи ли г-н Ангелов заем в размер на 20 000 лева от Националното сдружение на ловците и риболовците за заплащане на задължението на варненското сдружение към Горско стопанство - Варна, и останалите горски стопанства три дни преди откриване на ловния сезон? За да бъде открит!! Благодарим на СЛРБ - София, за това, но кога и откъде ще бъде върнат и този заем г-Ангелов?

Горните двадесет въпроса чакат отговор от г-н Ангелов, а компетентните институции следва да се произнесат допуснати ли са груби нарушения при издаването на счетоводните и отчетни документи, има ли конфликт на интереси и допусната ли е безстопанственост в особено големи размери със средствата на Ловно-рибарското дружество - Варна, зад удобния за г-н Ангелов параван – инвестиционна програма.

С уважение

Адвокат Боян Бохоров - председател на дружина „Аспарухово“, бивш член на УС на ЛРД - Варна

Абонамент за бюлетин