Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » Ловен календар - срокове за ловуване на дивеч в България

Ловен календар - срокове за ловуване на дивеч в България

vater Публикувана от vater | 04.08.2015
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

1. Благороден елен и елен-лопатар
- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември
2. Сърна
- мъжки - селекционно и трофейно - от 1 май до 30 октомври
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
3. Дива свиня:
3.1. Подборен лов целогодишно
- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета
3.2. Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до втората неделя на месец януари (виж по-долу измененията в ЗЛОД)
3.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди - от 1 октомври до последния ден на февруари
4. Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари
5. Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември
6. Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
7. Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември
8. Вълк и чакал - целогодишно
8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд - от 1 януари до последния ден на февруари (виж по-долу измененията в ЗЛОД)
9. Див заек - от 1 октомври до 31 декември
10. Катерица - от 1 ноември до 31 декември
11. Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари
12. Лисица - целогодишно
13. Енотовидно куче - целогодишно
14. Бялка и черен пор - целогодишно
15. Язовец - от 1 август до последния ден на февруари
16. Глухар - мъжки - от 15 април до 15 май
17. Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари
18. Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари
18.1. Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари
19. Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември
19.1. Фермерно произведени - от 1 октомври до 31 януари
20. Пъдпъдък и гургулица - от втората събота на август до 30 ноември
21. Гугутка - от втората събота на август до 31 декември
22. Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари
23. Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари
24. Диви патици обект на лов - от 1 октомври до 31 януари
24.1. Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
24.2. Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
24.3. Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
24.4. Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
24.5. Фиш - от 1 октомври до 31 януари
24.6. Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
24.7. Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
24.8. Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари
25. Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари
26. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари
27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно

Изменения в ЗЛОД от 2019г.:

„Ал.5: При усложнена епизоотична обстановка по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и/или на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да:

Ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, прилага санитарен отстрел на диви животни, променя сроковете за ловуване на дива свиня, разрешава групово ловуване на дива свиня в не повече от три дни, включително събота и неделя, от 7 последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство.“

Ал. 12: При свръхпопулация на хищници, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за регулиране на числеността им, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и след съгласуване с министъра на околната среда и водите.“

Ловците споделят слуката си: ФОРУМ БГ ЛОВ

Четете още:

ЛОВНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СВЕТА

СТАТИИ ЗА ЛОВ И ОРЪЖИЯ

ОНЛАЙН ТЕСТ ЗА ЛОВЦИ

Всички ловни новини и статии на имейла ви, абонирайте се тук: БГ ЛОВ БЮЛЕТИН

Гледайте "Лов на сръндаци с Васил Терзийски":

Абонамент за бюлетин