Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Националната комисия по лесозащита разгледа отчетите за 2021 г. и предвидените мероприятия за тази година за подобряване на здравословното състояние на горите

Националната комисия по лесозащита разгледа отчетите за 2021 г. и предвидените мероприятия за тази година за подобряване на здравословното състояние на горите

vater Публикувана от vater | 11.03.2022
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Националната комисия по лесозащита разгледа отчетите за 2021 г. и предвидените мероприятия за тази година за подобряване на здравословното състояние на горите

Националната комисия по лесозащита разгледа на свое заседание отчетите за проведените мероприятия през 2021 г. на трите лесозащитни станции към Изпълнителна агенция по горите и прогнозите за очакваните нападения от болести, вредители и други повреди за 2022 г.

Директорите на трите лесозащитни станции докладваха, че здравословното състояние на горите в страната е добро. През изминалата година станциите са извършили теренни проверки на площ от 78 202 хектара, като за 52 587 хектара от тях са подадени данни в информационната система на ИАГ за наличие наувреждания. Най-мащабни фитосанитарни проблеми са причинили гъботворката в дъбовите гори на Източна България и фитопатогенните гъби в иглолистните гори на страната ни.

Независимо, че уврежданията от насекоми в иглолистните гори бележат спад, резултатите от лабораторните анализи показват очаквано обезлистване в боровите гори от ръждивата борова листна оса и борова процесионка. Поради това е предвидено въздушно пръскане през пролетта в Югозападна България, а през есента в районите на държавните горски и ловни стопанства Ардино, Кирково, Карлово, Клисура, Кормисош, Хисар, Акадакемик Николай Хайтов, както в общински горски територии в община Хисаря.

Специалистите констатират увеличаване на площите от съхнещи широколистни и иглолистни гори, вследствие на засушаване, климатични промени, изменение на температурните режими в последните години. Влияние върху цялостното здравословно състояние, структурата и механичната устойчивост на горите оказва и ненавременното провеждане на лесовъдски отгледни мероприятия. Това води до значително физиологично отслабване на насажденията, като ги прави уязвими на фитопатогени и насекомни вредители.

Проблем са и нанесените повреди от абиотични фактори в страната през предходната зима. Наблюдава се увеличение от 3,5 пъти на засегнатите площи причината, за които е снежната маса паднала през януари 2021 г.Комисията обсъди важни проблеми, свързани с подобряване на здравословното състояние на горите в България, като бяха дискутирани  дейности за борба с тях. Препоръчва се според начина на стопанисване да се ускори извършването на необходимите отгледни сечи и своевременното усвояване на повалената и увредена от абиотични фактори дървесина. Запазва се положителната тенденция от миналата година за намаление на уврежданията от корояди в резултат на полаганите усилия на лесовъдите. 

За  2022 г. лесозащитните станции включват в прогноза провеждане на въздушно пръскане, наземна химична и механична борба, както и санитарни сечи срещунападения  от вредители, болести и други повреди на обща площ от 22 295 хектара. Предвидените мероприятия целят по-добро здравословно състояние на горите. Планирано е извършване и на мониторинг на полезащитните горски пояси в Добруджа, като при необходимост ще бъдат извеждани санитарни и технически сечи. Експертите очакват повишените средни температури и целогодишните засушавания в иглолистните култури също да окажат влияние върху фитосанитарното състояние.

В заседанието на Националната комисия по лесозащита участие взеха представители на Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, лесозащитните станции в София, Пловдив и Варна. В комисията са включени и  водещи учени в областта на лесозащитата от Института за гората и Лесотехническия университет.

Предстои утвърждаване на представените прогнози за очакваните нападения от болести, вредители и други повреди през 2022 г., след което те ще бъдат поместени в интернет сайт на Изпълнителна агенция по горите на следния адрес: http://iag.bg/docs/lang/1/cat/6/index.

Абонамент за бюлетин