Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НЛРС-СЛРБ » Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване

Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване

vater Публикувана от vater | 23.03.2013
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси

1. Какво наложи да се създаде Програмата?

Новия закон за лова и опазване на дивеча през 2000г. поставя на съвсем нова основа членуването в Националната организация. Ако до сега българския ловец е членувал директно в Националната организация, от този момент неговото членство е в ловното сдружение, а членството в Националната организация е на федеративен принцип, т. е нейни членове са отделни юридически лица – ловните сдружения. Новото правно -организационно място на сдруженията дава своето отражение върху организацията и управлението на дейността по разселването в определено негативна посока. Самостоятелността на сдруженията дава възможност за засилване ролята на субективния фактор по места в посока въздържане от определени ловностопански мероприятия, свързани с устойчивото стопанисване и ползване на дивечовите запаси. Всичко това довежда до драстично намаляване на запасите на дребен дивеч. Друга причина за намаляването на запасите е сведените до минимум количества на разселвания дивеч, което се наблюдава още през 90-те г. на миналия век. Статистическите данни показват, че ако в края на 80-те години са разселвани 700 000 броя птици, през 1997 г. е достигнато най-ниското ниво – едва 21 000 броя птици.

Това поставя необходимостта на национално ниво да се развиват политики, които да обединяват и поставят единни принципи и изисквания към всяко сдружение. Една от тези политики е насочена към подпомагане на дивечовите запаси чрез разселване на изкуствено произведен дивеч.
Необходимостта на национално ниво да се провежда политика в дейностите по разселването, която да гарантира стабилизиране на запасите на дребен дивеч налагат през 2003 г. НЛРС-СЛРБ да разработи и приеме „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС – СЛРБ, чрез разселване”, която започва да функционира още от следващата година и от тогава до днес гарантира ежегодното разселване главно на фермерно произведен дивеч – фазани, яребици, тракийски кеклици и полудиви патици в ловностопанските райoни на Сдруженията, членуващи в Националната организация.

2. Каква е целта на Програмата?

Целта на Програмата е да се възобнови дейността по разселването, да се възстановят и стабилизират запасите на дивеча и да се осигури устойчивото им развитие, с оглед ползването им от страна на ловците.

3. Какви са резултатите от Програмата?

За периода на действие на Програмата в българската природа са разселени над ЕДИН МИЛИОН птици. В резултат на това запасите на разселвания дребен дивеч са се увеличили с над 60% спрямо 2003г., а българските ловци ползват с 98% повече птици, което в сравнение с 2003г. Може да се каже, че дейността по разселването е възобновена. Въпреки тези положителни резултати трябва да се знае, че разселването е дейност, която изисква не малък финансов ресурс, срещу който се очаква да има определена ефективност, а в момента реални положителните резултати се виждат само в тези райони където се спазват основните изисквания при разселването.
Усилията на Националната организация са насочени не толкова към увеличаване броя на разселените птици, а към създаване на условия, които да гарантират ефективност от дейността. В тази насока в ловностопанските райони на Сдруженията са построени 171 волиери, а вложените средства само от страна на Националната организация са 110 х.лв.

4. Колко средства са вложени по Националната програма за обогатяване на българската природа?

За деветте години на действие на Програмата по тази дейност за обогатяване на българската природа са вложени над 10 (десет) млн.лв.

Разселени птици в периода 2004г. – 2012г.:

НЛРС-СЛРБ

Абонамент за бюлетин