Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НЛРС-СЛРБ » Новите постоянни комисии към УС на НЛРС-СЛРБ

Новите постоянни комисии към УС на НЛРС-СЛРБ

vater Публикувана от vater | 09.11.2013
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Новите постоянни комисии към УС на НЛРС-СЛРБ

Ловен портал БГ ЛОВ публикува новите постоянни комисии към Управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”

КОМИСИЯ ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО

Председател:
Проф. Нино Нинов, председател на ЛРС Пловдив, член на УС

Зам. Председател:
Сахак Сахакян, член на УС

Секретар:
Ива Тодорова

Членове:
Юлиан Русев - ИАГ
Представител на - МОСВ
Доц. Иван Петров - Институт за гората при БАН
Д-р Стоян Стоянов - ЛТУ
Ангел Ангелов - РДГ Ловеч
Юри Николов - ЛРС Попово
Д-р Иван Тодев - ННИСЛСББД
Илко Табанов - ЛРС Нова Загора
Стоян Стоянов - ЛРС Враца
Костадин Манджуков - ЛРС Смолян
Христо Златанов - ЛРС Радомир
Костадин Вълчев - НПО
Огнян Димитров - ДЛС Каракуз

КОМИСИЯ ПО ДУХОВНАТА ДЕЙНОСТ

Председател:
Проф. Валери Стефанов ,член на УС

Секретар:
Снежина Михайлова

Членове:
Проф. Любомир Халачев - Ректор на НАТФИЗ
Проф. Боян Биолчев - Общественик и писател
Димитър Радичков - Директор на издателството на СУ
Асен Ризов - Издател
Лазар Мурджев - Писател
Васил Терзийски - Собственик на ловен портал БГ ЛОВ
Михаил Танев - Художник

КОМИСИЯ ПО ЛОВНА КИНОЛОГИЯ

Председател:
Даниел Тошков - Председател на ЛРС Димитровград, член на УС

Членове:
Иван Маринов - ЛРС София-юг
Йордан Каменов - ЛРС Гулянци
Митю Точев - ЛРС Панагюрище
Невен Каравасилев - ЛРС Бургас
Петър Петров - ЛРС Добрич
Петър Радев - ЛРС Пловдив
Димчо Начев - ЛРС Радомир
Истилиан Маринков - ЛРС Самоков
Кирил Александров - ЛРС Пазарджик
Кирил Бояджиев - ЛРС Велико Търново

ПРАВИЛНИК за работата на постоянните комисии към Управителния съвет на Националното ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”

Комисиите по основните направления на съюзната дейност се формират в съответствие с Решение на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Те са оперативни органи на Управителния съвет, чрез които се създава възможност за засилване на колективното начало в съюзната дейност, за подпомагане и активизиране работата на членовете на Управителния съвет и пренасянето й в сдруженията.

Функции на комисиите

Комисиите, като организационни звена на Управителния съвет:
- изучават и анализират актуални въпроси и тенденции в съюзната дейност;
- разработват и предлагат на Управителния съвет решения по основните направления в съюзната дейност, на базата на анализи, оценки, методически и други материали;
- осъществяват конкретна организаторска работа в сдруженията и оказват помощ на техните ръководства за изпълнение на съюзните решения;
- разработват и организират изпълнението на конкретни задачи в лова, риболова и кинологията, и свързаните с тях спортни дейности;

Състав на комисиите

Съставът на комисиите следва да бъде формиран така, че те да са в състояние комплексно да подпомагат Управителния съвет, по основните направления на съюзната дейност.
Съставът на комисиите се утвърждава от Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Срокът на пълномощията на комисиите е единен с този на мандата на Управителния съвет.
В състава на комисиите се включват представители на сдруженията, специалисти, научни работници, интелектуалци и представители на бизнеса, щатни специалисти от системата на националната организация и други специалисти от ведомства, организации и от практиката, които имат необходимите познания и квалификация по съюзни проблеми.
Комисиите се председателстват от член на Управителния съвет или друго лице, избрано от Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Председателят ръководи и насочва работата на комисията, съобразно цялостната дейност на Националната организация и съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.
Секретарите на комисиите могат да бъдат щатни служители на Управителния съвет, с необходимата подготовка и опит в съюзната дейност. Секретарят на комисията организира, координира и подпомага дейността на членовете на комисията, съобразно задачите, които те изпълняват.
Организация на работата на комисиите
Комисиите работят по текущи шестмесечни планове, разработени и съобразени с решенията на Общото събрание и Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.
Комисиите се събират по утвърден предварително план или съобразно възникнала необходимост.
Отчитат се веднъж годишно, а по отделни въпроси председателят или секретарят могат да докладват в Управителния съвет.
В своята практическа дейност комисията използва форми и подходи като: дискусии, заседания, срещи, обсъждания, срещи в сдруженията и др.
За осъществяване на своите функции комисиите използват информацията, с която разполага Управителния съвет.
По преценка на председателите на комисиите някои от проучванията, разработките и други актуални въпроси могат да се внасят за обсъждане в ръководните органи на националното сдружение.
Комисиите работят в тясна връзка с останалите отдели, звена и сектори на Управителния съвет на НЛРС и Контролния съвет.
На председателите на комисиите се предоставят всички документи, които отразяват дейността на Управителния съвет.
Щатният състав към Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ има за задача да подпомагат работата на комисиите, да съдействат за техните разработки и решения.
При необходимост, за разработката на определени проблеми и изпълнението на конкретни задачи могат да се формират временни комисии, като периодът на тяхното действие се определя с решението на Управителния съвет за създаването им.

Абонамент за бюлетин