Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Коментар на... » „ПАК ЛИ НИ ИЗЛЪГАХА“

„ПАК ЛИ НИ ИЗЛЪГАХА“

vater Публикувана от vater | 15.12.2022
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

„ПАК ЛИ НИ ИЗЛЪГАХА“

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Председателите на всички Ловно-рибарски сдружения                                                      

копие: до НЛРС - СЛРБ

Уважаеми колеги,

От 09 ноември до 09 декември 2022 година течеше срокът за обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - ППЗЛОД, публикуван в сайта на Министерство на земеделието. В този проект се предлагат важни изменения, които засягат всички ловци в България. Променят се начина на провеждане на курсовете за право на лов, формиране на изпитните комисии (без представители на сдруженията), провеждане на самия изпит (електронен, а не писмен тест), местата за провеждане на изпитите (само по 2 за всяко от шестте горски предприятия) и въвеждането на поправителен изпит.

Променя се и чл. 65 б, като сдруженията, които членуват в НЛРС – СЛРБ се задължават да превеждат 30% от вноска стопанисване на Националния съюз, а тези които не членуват, да разполагат с цялата вноска, със задължението 30% от нея да разходват за разселване на дивеч. Предвидено е наказание лишаване от лов за 3 месеца до 1 година за всички сдружения, които не разходват 30% от вноска стопанисване за разселване на дивеч.

Тъй като до предпоследния ден от срока за обществено обсъждане не се появи позиция на НЛРС – СЛРБ по предложените промени в ППЗЛОД, Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884 – Велико Търново” изпрати на портала за обсъждане в сайта на ИАГ, както и до НЛРС – СЛРБ (за публикуване в сайта на съюза) приетото от Управителния съвет  на нашето сдружение становище по предложените промени. Както всеки път, когато мнението ни не съвпада с мнението на Председателя на Националния съюз, то не се публикува в съюзните издания.

За нас не беше изненада, че УС на НЛРС – СЛРБ не обсъди и не прие становище по проекта за изменение и допълнение на ППЗЛОД. За последните две години Председателят на Националния съюз инж. Васил Василев предлагаше на Ловния съвет към ИАГ, и държавата приемаше, вноската за стопанисване на дивеча да се повишава, като за 2022 година тя стана от 60 на 80 лв., а за 2023 година от 80 на 90 лв. Успоредно с това се даваха гръмки обещания  (особено на изборното общо събрание на съюза през 2021 година), че 30-те  процента от такса стопанисване ще остават в сдруженията, вместо да се превеждат за охрана на дивеча в държавния бюджет.

Само наивник може да вярва, че министърът на земеделието Явор Гечев сам е решил в проекта за промени на ППЗЛОД да запише, че тези 30% трябва вече  да се превеждат в НЛРС – СЛРБ. Затова, не само че нямаше становище по това, ами сдруженията не бяха информирани от Националния съюз, че изобщо има предложени промени в ППЗЛОД.  Все едно, че това не касае всички ловци и не е важно за сдруженията.

Единствено се появи една кратка информация в сайта на съюза, че „членовете на УС бяха информирани от Председателя, че е публикуван доклад за промени в ППЗЛОД на министъра за обществено обсъждане“, и че средствата ще остават „в системата на НЛРС – СЛРБ”. Всеки от вас сам да прецени има ли разлика между „в системата на НЛРС – СЛРБ” и  „в сдруженията”.

Всеки от вас може да сметне, ако се приемат тези промени, колко средства ще превежда неговото сдружение на Националния съюз, и колко от тях ще може да си върне под формата на дивеч. Общо всички членуващи сдружения ще трябва да превеждат на съюза допълнително около 3 млн. лева годишно. Tiktok Follower und Views kaufen Guter Preis

Увеличението на вноска стопанисване с 50% за две години (от 60 на 90 лева) има и друг „ефект”. То натоварва допълнително ловците финансово и намалява възможностите за увеличаване на членския внос на сдруженията, т.е. парите за издръжка. А всички знаем, че високата инфлация засяга най-вече ловците и сдруженията.

Накрая няколко „наивни” въпроса:

Излъга ли председателят инж. Васил Василев всички ловци и сдружения за тези 30% от вноска стопанисване?

Кой е виновен за абсурдната ситуация, в която сдруженията, които членуват в НЛРС – СЛРБ ще бъдат поставени – да разполагат с много по-малко средства и да могат да разселват много по-малко дивеч от тези, които не членуват?

Пак ли сдруженията, които напуснат НЛРС-СЛРБ ще бъдат виновни, както стана в случая с ЛРД – Кюстендил, които бяха обвинени в „липсата на диалог” и бяха наречени „феодали”.

Прилагам, по-долу в текста: Становище на УС на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884 – Велико Търново” по проекта за изменение и допълнение на ППЗЛОД. stanovishte po predlojenie_ppzlod.pdf

15.12.2022 г.

Председател на УС на СЛРД “Сокол 1884“- В.Търново:

______/п/______________

/ Димитър Йорданов /

До

Изпълнителна агенция по горите

Министерство на Земеделието

гр. СОФИЯ

Изх.№ 183 / 08.12.2022 г.

гр.Велико Търново

С Т А Н О В И Щ Е

от Управителен съвет на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884 – Велико Търново”

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. / обн., ДВ, бр.58 от 2001 г./

На свое заседание, проведено на 02 декември 2022 година, Управителният съвет обсъди и прие следното становище, относно предложените промени в ППЗЛОД:

СТАНОВИЩЕ

В мотивите към предложения проект за изменения и допълнения на ППЗЛОД е посочено, че тези промени ще доведат до по-добри резултати при разселване на дивеча и, че ще се гарантира финансирането на дейностите по стопанисване на дивеча и изпълнението на мерките за превенция и борба с последиците от болести по дивеча. Всички тези дейности се извършват пряко от сдруженията по член 30 от ЗЛОД и няма никаква логика 30% от средствата по ал.1 и 2 на член 65 б да се  превеждат от членуващите сдружения на НЛРС – СЛРБ, вместо да остават на тяхно разпореждане за целево изразходване. Ловните сдружения по чл.30 от ЗЛОД извършват цялостната дейност по чл.37 ал.1 от ЗЛОД в ловно-стопанските райони на ловните дружини, съгласно петнадесет годишни договори. Те изразходват собствени средства както за закупуване на дивеч, така и за борба с болестите по дивеча. / АЧС и други /.

С предложените текстове в §8, т.1 НЛРС – СЛРБ се явява посредник между членуващите сдружения и производителите на дивеч, най-големият, от които е „Сокол – БЛРС” ЕООД, който е 100% собственост на НЛРС – СЛРБ.

Всички знаем, че когато има голяма концентрация на средства / около три милиона лева допълнително / в свързани лица, каквито се явяват НЛРС – СЛРБ и „Сокол – БЛРС” ЕООД, се създават условия за нарушаване на пазарните принципи, неефективно изразходване на средствата, монополно ценообразуване и възможности за корупционни практики и злоупотреби.

Съгласно чл.65 а ал.4 от ППЗЛОД всяка година членуващите сдружения превеждат 30% от средствата по чл.65 а, ал.2,т.2 на НЛРС – СЛРБ за участие в Националната програма за разселване на дивеч. При сега действащите правила на програмата, произведения по нея дивеч се разпределя между сдруженията на база процент от закупения от всяко сдружение дивеч. Така преобладаващата част от сдруженията не могат да получат дивеч за цялата преведена от тях сума по програмата. В следствие на това една част от неусвоените от тези сдружения средства се усвояват под формата на дивеч, от най-големите, най-имотните и най-стабилни финансово сдружения, а другата се изразходва за неясно какво разселване от НЛРС – СЛРБ. По този начин освен, че се нарушава принципа на солидарност – вместо „по-богатите” сдружения да помагат на „по-бедните” става обратното, се извършва и  неравномерно и небалансирано разселване на дивеч на територията на страната. На ловните площи на едни ловно-стопански райони се разселва все по-вече дивеч, а на други все по-малко.

Ако се приемат предложените промени и тези нови 30% по ал.4 влязат в програмата за разселване, при сега действащите правила тази несправедливост и териториален дисбаланс ща станат още  по-големи.

Например нашето сдружение е средно по големина с около 1000 члена и ще трябва да превежда по програмата вече около 35 000 лева / 26-27 хиляди лева по новата ал.4 на чл.65 б и 8 – 9 хиляди лева по чл.65 а. При среден процент по програмата 30% от закупения дивеч, ние ще трябва да  изразходваме за закупуване на дивеч около 100 хиляди лева, за да получим по нея такъв за 35 хиляди лева. А ние нямаме тази финансова възможност. А какво да кажем за по-малките сдружения от нашето, които са най-много на брой.

Предложените текстове на ал.4 и ал.6 по чл.65 б си противоречат. Превеждането на 30% от средствата по ал. 1 и 2, дори и чисто счетоводно не могат да бъдат отчетени като изразходване на средства за разселване на дивеч. Това е само един трансфер на парични средства между сдруженията – членове и НЛРС – СЛРБ. Нито в ЗЛОД, нито в ППЗЛОД има текстове, които гарантират, че сдруженията ще получат и разселят дивеч за цялата, преведена от тях сума, което означава, че са пред угрозата да не изпълнят разпорежданията и да бъдат наказани по ал.6. Така сдруженията ще носят отговорност за средства, които не притежават и с които не могат да се разпореждат.

Така предложените промени водят до пълна неравнопоставеност между сдруженията, които членуват в НЛРС – СЛРБ и тези, които не членуват.

Сдруженията – членове на НЛРС – СЛРБ ще се окажат в абсурдната ситуация да имат възможност да разселват по-вече дивеч, ако напуснат НЛРС-СЛРБ.

Ето защо Управителният съвет на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884 – Велико Търново” предлага следните промени в предложените изменения и допълнения на ППЗЛОД:

В предложения параграф 8. В чл.65 б се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така: „ .4 Ловните сдружения по чл.30 от ЗЛОД разходват 30 на сто от средствата по ал.1 и 2 за разселване на дивеч”.

2. Предложената алинея 5 отпада. Предложената алинея 6 става алинея 5.

Председател на УС на СЛРД “Сокол 1884“-  В.Търново:

______/п/______________

/ Димитър Йорданов /

Абонамент за бюлетин