Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НЛРС-СЛРБ » Пазете червеногушата гъска

Пазете червеногушата гъска

vater Публикувана от vater | 10.01.2013
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Пазете червеногушата гъска

НЛРС-СЛРБ изработи табели, които ще бъдат поставени около Дуранкулашкото, Шабленското и Езерецкото езеро.

Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е световно застрашен вид, чиято популация силно се колебае през годините. Видът е вписан в Червената книга на България като уязвим. До сега са предприети следните мерки за опазването й:

- ловът на този световно застрашен вид е строго забранен

Несериозно е да се говори, че българският ловец влияе на популацията на червеногушата гъска при положение, че в България такива случаи са по скоро инцидентни, отколкото масова практика. Доказателство за това е, че в последните няколко години има единични случаи на отстреляни птици, а за миналия ловен сезон няма констатиран нито един такъв случай, аз тази година един единствен.

- защитени са вида и местообитанията му

- около защитените територии е изградена буферна зона с обхват 100 метра, където лова на всички видове е забранен. Считаме, че такъв обхват на буферните зони е напълно достатъчен. Евентуална забрана за лова в покрайнините на буферните територии би довело до увеличаване на други видове, като неконтролируемо увеличаващите се чакал и дива котка именно в тези зони.

- разработва се Национален план за опазване на червеногушата гъска

Трябва да има ясна стратегия в дългосрочен план, защото с празни забрани няма да помогнем на червеногушата гъска. Нужно е да бъдат проведени задълбочени научни изследвания за определяне на основните причини за намаляването на вида по места. Факт е, че в България вида заема нови местообитания за зимуване, което несъмнено доказва че водената политика и практика към вида е правилна.

Всички решения трябва да бъдат взети на базата на научно обосновани факти и документи.

Според нас най адекватни биха били следните мерки:

По-скоро трябва да се работи в посока увеличаване на рестрикциите срещу конкретни нарушители и превенция свързана с популяризирането на опасността от изчезване на вида!

Редно е да се предприемат действия от държавите където гнезди и се размножава червеногушата гъска?

- Да се прави съвместен мониторинг на популацията на вида

- Излишно е разширяването на "буферни зони" с рериториален обхват по- голям от 100 метра,тъй като законодателя е предприел мерки и червеногушата гъска е забранен за лов вид. Оптимизация за търсачки на сайтове, онлайн магазини, сайтове за услуги. Local SEO и SEO оптимизация от СЕО Консулт. Обади се на 0887808843

НЛРС-СЛРБ осъзнава международното значение на тези защитени зони. Те са от основно значение за оцеляването на вида. Не случайно работим съвместно с БДЗП по проект за опазване на червеногушата гъска.

Автор за БГ ЛОВ: инж. Димитър Нанчев - експерт направление лов към НЛРС-СЛРБ

Абонамент за бюлетин