Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Поскъпват тарифите за изпит за ловци

Поскъпват тарифите за изпит за ловци

vater Публикувана от vater | 16.05.2024
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Поскъпват тарифите за изпит за ловци

Земеделското министерството предлага увеличение на таксите за провеждане на изпит за ловци, става ясно от промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, предаде "Парите ни".

Предлага се да се увеличи размерът на таксите за полагане на изпит за придобиване право на лов, като се завиши техния размер за теоретичния и практическия изпит, съобразно разходите, които прави административния орган по тяхното предоставяне. Част от теоретичния изпит ще се провежда чрез попълване на електронен тест на предоставен от изпитната комисия таблет. Изпитната комисия се състои от експерти с необходимото образование и познания в областта на ловното стопанство. Продължителността на изпита е над 3 часа. Практическият изпит е с доста по-кратка продължителност и се провежда от други лица, притежаващи необходимата квалификация за боравене с ловно оръжие, следящи за успешното и безопасно провеждане на изпита.

Проектът предвижда таксата за полагане на теоретичен изпит за придобиване право на лов да се промени от 35 лв. на 60 лв. По направените проучвания от Изпълнителна агенция по горите средно годишно (за последните три години) са положили теоретичен изпит 4 153 кандидат ловци.

Промяна се налага и в размера на таксата за полагане на изпит за придобиване право на лов, като таксата за практическия изпит да се промени от 25 лв. на 35 лв. По направените проучвания от Изпълнителна агенция по горите средно годишно (за последните три години) са положили практически изпит 3 318 бр. кандидат ловци, поради факта, че не всички явили се кандидат ловци са издържали теоретичния изпит.

Дивечът в страната е държавна собственост и преобладаващата част от намерените ежегодно падащи дивечови рога – предимно от благороден елен и елен лопатар, са предмет на последващи сделки с оглед използването им като суровина за производство на изделия с търговско предназначение.

Съобразявайки се с размера на изкупните им цени (около 40 лв./кг.), вземайки под внимание и натрупаната през периода 2001 – 2023 г. инфлация приблизително около 159% (калкулатор на инфлацията) и увеличените разходи на администрацията, проектът предвижда промяна в размера на таксите за придобиване право на собственост върху паднали дивечови рога, които към настоящия момент са символични (по 1,50 лв./кг за паднали рога от благороден елен и по 1,00 лв./кг за елен лопатар). Средно годишно (за последните три години) на територията на страната се събират 5 333 кг. общо, от които 4 700 кг. от благороден елен и 633 кг. от елен лопатар. В тази връзка се предлага таксата за паднали рога от благороден елен да стане 5 лв./кг и за елен лопатар 4 лв./кг.

По направените проучвания от Изпълнителна агенция по горите средноаритметично (за последните три години) са издавани 3 709 бр. удостоверения за придобито право на подборно ловуване и дубликати. За издаването им в сега действащата тарифа са предвидени такси съответно по 1 лв. за удостоверение и по 0,50 лв. за дубликат, като техния размер не покриват разходите за предоставяне на административната услуга.

В тази връзка, в проекта е предвидено за издаване на удостоверение за придобиване право на подборно ловуване, както и за дубликат на удостоверението да се събира такса в размер на 5 лв. За целта се създава нов чл. 9, а досегашния става чл. 10.

За останалите издавани удостоверения, разрешителни, позволителни и др. писмени документи, се запазва размерът на събираните до сега такси за съответните услуги, тъй като към настоящия момент покриват извършените разходи за тяхното предоставяне.

Четете още:

ЛОВНИ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СВЕТА

СТАТИИ ЗА ЛОВ И ОРЪЖИЯ

ОНЛАЙН ТЕСТ ЗА ЛОВЦИ

Абонамент за бюлетин