Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НКНЛТ » Правилник за развъждане на Национален Клуб Немски Ловен Териер

Правилник за развъждане на Национален Клуб Немски Ловен Териер

admin Публикувана от admin | 11.05.2009
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правилникът признава и е съобразен с правилниците на БРФК и FCI.
Способства за правилното развъждане на кучетата от породата Немски Ловен Териер .Клубът чрез правилника контролира направлението на селекцията и развитието на породата , като дава консултации , води племенна книга , води борба срещу негативните явления в селекционното направление и го насочва към мероприятия усъвършенсващи и изграждащи кучетата от порода НЛТ в Р България и е преграда за тяхното деформиране и кръстосване с други породи .
1.До разплод се допускат само кучета с доказан произход .
2.До разплод се допуска мъжко куче навършило 20 месеца , вписано в родословната книга на НКНЛТ и БРФК , с отлична оценка за екстериор получена на клубна , национална или международна изложба и покрило изпит за вродените качества на породата с най-малко втори
приз.
3.До разплод се допуска женско куче навършило 18 месеца , с едно пропуснато разгонване , вписано в родословната книга на НКНЛТ и БРФК , с отлична или много добра оценка за екстериор получена на клубна , национална или международна изложба и покрило изпит за вродените качества на породата .
4.По решение на УС на НКНЛТ до разплод може да бъде допуснато женско куче получило оценка ,,Добър ‘’ за екстериор , без дисквалифициращи пороци , но показало върхови резултати на полеви изпитания и изпит за вродените качества на породата .
5.Не се допуска заплождане при инбридинг до 3 x 3 .
6.Кучките се допускат до разплод 3 пъти за 24 месеца.
7.Мъжко куче има право да запложда най-много 2 кучки седмично , максимум 4 кучки месечно и максимум 40 кучки годишно.
8.Мъжко куче се ползва за баща от възраст 20 месеца до 9 години изклучения за горната възрастова граница се правят само за изключително ценни екземпляри и по решение на УС на НКНЛТ.
9.Женско куче се ползва за майка от възраст 18 месеца до 8 години .Изклучения за горна възрастова граница се правят само за изключително ценни екземпляри и по решение на УС на НКНЛТ.
10.За всички кучета се провежда така наречената специална изложба , която е част от задължителните селекционни изисквания за родители и приплоди .Кучетата нямащи пълния набор изисквания нямат прабо да участват в племенната дейност на клуба , като същият не носи отговорност и не поема задължения към връзки и приплодите от тях не спазили условията на правилника за развъждане .Извършилите развъдни актове , съобразени с правилника , ще бъдат обезпечени с вписване в клубната и националната племенни книги и ще получат документи за чистопородност ( родословно свидетелство – педигре ) , с което клубът се задължава.Тези документи ще са легитимни при по нататъчна развъдна , изложбена и спортна дейност.
11.Заплождане
- най – малко 10 дни и най – много 3 месеца преди акта на заплождане да бъде направена проба за бруцелоза на двамата родители, след която те да не са имали акт на покриване до момента на въпросното заплождане;
-най –много 10 месеца и най –малко 15 дни преди заплождане и двамата родители да са ваксинирани с поливалентна ваксина, включваща минимум болестите : бяс,гана,парвовироза,лептоспироза и др. ;
-най –малко до 2 дни преди заплождането и най – много 20 дни преди него и двамата родители да са обезпаразитени;
Всички ветеринарно – медицински мероприятия трябва да са отразени във ветеринарно – контролен документ от легитимен ветеринарен лекар и преди покриването да бъдат представени на лицата , присъстващи и осъществяващи скачката.
-собственикът на женското куче е длъжен да оповести отговорника по развъждане или опълномощеният да го замества най – много 5 дни след разгонването за получаване на направление и акт за връзка;
- задължително е представянето на рентгеновата снимка за тазобедрена дисплазия;
-при заплождане трябва да присъства оторизиран член от ръководството на клуба, който да удостовери с присъствие и подпис истиноста на връзката ;
-връзката се удостоверява и с фотографии;
- желателно е собственика на кучката да уведоми клуба за наличие на бременност и нейното протичане;
12. Раждане
- непосредствено след раждането собственика на женското куче уведомява ръководството и се провеждат необходимите начални мероприятия и оглед на кучилото;
-кученца с доказани генетични дефекти се отстраняват ;
-на 30 ден се прави втори оглед ;
-производителят дава името и приставката към него на новородените , като се задължава цялото кучило да бъде именувано с една задължителна начална буква .Желателно е кучилата да се именуват по азбучен ред ;
-кученцата могат да се дадат на нови собственици само след като са минали ветеринарно – медицински мероприятия по обезпаразитяване , ваксинирани са на 42 –я ден и са минали поне седем дни след ваксинацията и са татуирани ;
13.Клубът разполага с два регистъра . Един за приплодите , подрастващите и младите кучета .Вторият е племенна книга на породата . Всички кученца от 50 –дневна до 6 месечна възраст се вписват в първият регистър ,след навършване на 1 година и проведени ветеринарно – медицински мероприятия отразени във ветеринарно – медицинската книжка подписана и подпечатана от легитимен лекар и преминали обследване от отговорника по развъдна дейност кучетата влизат във регистъра племенна книга .Родословие получават всички кученца от регламентирани клубни връзки придружени от нужните документи .Кучета от други държави имат право на участие в развъдна дейност при наличие на редовни документи издадени от легитимни за FCI организации .
14.Копие от документите на всички кучета остават на разположение на клуба.
15.Кучета идващи от други държави само да бъдат родители , трябва да представят документи за произход от легитимни клубове и организации структурирани в FCI и оставят копия от тях и ветеринарните документи
16.Правилникът е задължителен за всички членове на НКНЛТ .
17.Правилника може да се допълва и променя от ОС на клуба.

Настоящият Правилник за развъждане е изготвен на 30.03.2002 г.от УС на НКНЛТ .

Председател на УС и Председател на НКНЛТ :

………………………………………………………

/ Желю Желев /

Абонамент за бюлетин