Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НК Курцхаар » Учредителен протокол на СКС към НКК

Учредителен протокол на СКС към НКК

admin Публикувана от admin | 07.07.2008
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

ПРОТОКОЛ
от Учредително събрание
на Секция Курцхаар София към “Национален Клуб Курцхаар”
Днес 05 юли 2008 г. от 16:00 часа в гр. София на адрес бул. „Илиенци” 12 А се състоя Учредително събрание на “Секция Курцхаар София” / СКС / към “Национален Клуб Курцхаар” / НКК /. На учредяването присъства Истилиян Маринков – упълномощен от председателя на НКК.

Председател на Учредителното събрание: Виктор Антонов
Протоколчик на Учредителното събрание: Васил Терзийски

Учредители:

Виктор Антонов
Истилиян Маринков
Любомир Стефанов
Васил Терзийски
Александър Александров
Асен Николов
Виктор Сиджимков
Димитър Калчев
Красимир Найденов
Милко Стойнев
Емил Симеонов
Борислав Бубичов
Юлиян Кръстев
Марин Николов


Събранието протече при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на “Секция Курцхаар София” към “Национален Клуб Курцхаар”
2. Вземане на решение за седалище и адрес на управление на “Секция Курцхаар София” към “Национален Клуб Курцхаар”
3. Вземане на решение за признаване и спазване на Устава на “Национален Клуб Курцхаар”
4. Вземане на решение за определяне на “Секция Курцхаар София” като безсрочна такава
5. Вземане на решение за структура на СКС
6. Избор на Председател на “Секция Курцхаар София” и Управителен съвет на “Секция Курцхаар София”
7. Избор на Официална медия на “Секция Курцхаар София”
Решения:
По т. 1 Учредява се “Секция Курцхаар София” към “Национален Клуб Курцхаар”
Гласуване 14/0/0
По т. 2 Адрес на “Секция Курцхаар София” към “Национален Клуб Курцхаар” – гр. София, бул.”Илиенци” 12А, ПК 3, за ОРД – ПК 4, тел.: 02 / 931 16 42, факс: 02 / 931 10 98, email: kurzhaarsofia@abv.bg
Гласуване 14/0/0
По т. 3 Признаване на Устава на “Национален Клуб Курцхаар”
Гласуване 14/0/0
По т. 4 “Секция Курцхаар София” към “Национален Клуб Курцхаар” се учредява като безсрочна такава
Гласуване 14/0/0
По т. 5 Структура на “Секция Курцхаар София” към “Национален Клуб Курцхаар”:
Управителен съвет на СКС:
Председател на СКС, Отговорник Развъдна Дейност / ОРД /, Отговорник Състезателна Дейност / ОСД /, Връзки с Обществеността и Медиите.
Мандат на УС на СКС – 5 години
Гласуване 14/0/0
По т. 6 Избор на Управител и Управителен Съвет на “Секция Курцхаар София”:
Председател на СКС – Виктор Антонов
Отговорник Развъдна Дейност / ОРД / - Любомир Стефанов
Отговорник Състезателна Дейност / ОСД / - Истилиян Маринков
Връзки с Обществеността и Медиите – Васил Терзийски
Гласуване 14/0/0
По т. 7 Официална медия на “Секция Курцхаар София” – www.bglov.com
Гласуване 14/0/0
Учредителите решиха да се свикват събрания на СКС най – малко веднъж месечно както и да организират различни мероприятия свързани с дейността на СКС и НКК.
Устава на НКК е неразделна част от Учредителския Протокол на СКС към НКК.
Подписи на учредителите:
Виктор Антонов -
Истилиян Маринков -
Любомир Стефанов -
Васил Терзийски -
Александър Александров -
Асен Николов -
Виктор Сиджимков -
Димитър Калчев -
Красимир Найденов -
Милко Стойнев -
Емил Симеонов -
Борислав Бубичов -
Юлиян Кръстев -
Марин Николов –

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито.


Председател на СКС към НКК:
/Виктор Антонов/

Председател на Учредителното събрание: /Виктор Антонов/

Протоколчик на Учредителното събрание:
/Васил Терзийски/

Абонамент за бюлетин