Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НКНЛТ » Всестранно състезание

Всестранно състезание

admin Публикувана от admin | 11.05.2009
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
Във всестранно състезание могат да участват всички кучета без оглед на възрастта, ако са положително оценени и имат положен изпит на вродените качества.Броят на кучетата, който може да се оценява във всестранното състезание, се определя в зависимост от местните условия.

Работа в изкуствена дупка
Дисциплини: претърсване на дупката, глас в дупката, острота и издръжливост (начинът на оценяване е същият, както на изпита на вродените качества).

Измъкване от дупка
В края на изкуствената дупка се намира мъртъв хищник с глава към кучето.При извличане от дупката водачът може да използва собствен хищник, ако е от същия вид и големина като онзи, който се използва при състезанието.Водачът може да избира дали кучето ще извлича хищника свободни или вързано на дълъг ремък.Куче, което прави извличането на ремък, може да се състезава само за трети награден клас.Водачът на кучето може да го поощрява, но прекалено шумното командване и прилагането на сила могат да повлияят върху намаляването на оценката.Използването на стягащ (давещ) и други подобни нашийници не е позволено.
Оценяване:
Оценка 4 кучето получава, ако в определеното време (2 мин)извлече дотолкова хищника, че водачът да може да го достигне с ръка.Всяко излизане намалява оценката с една точка (едно излизане – оценка 3, две излизания – оценка 2, три излизания – оценка 1).Ако кучето напусне дупката и за четвърти път дупката или не се върне в нея в предвиденото време, подлежи на дисквалификация.
Оценяване на работата на ремък: оценките отговарят на оценките при свободно извличане, но се умножават с по-малък коефицент.
По времe на извличането всички наблюдатели трябва да се отдалечат на такова разстояние, каквото изискват съдиите.

Работа в полето
Оценява се както на изпита на вродените качества или се вписва оценката,която е постигната на него.

Търсене в храсти (претърсване)
Кучето се изпраща да претърсва по добре обрасъл терен (царевица,камъш,гъста млада борова гора) от мястото на водача с движение или тиха заповед.
Водачът остава на мястото си и винаги може да изпитва само едно куче.Претърсването се върши по терен, който е достатъчно голям и дава възможност на дивеча да се скрие, така че кучето да трябва подробно да го претърси.Косматият дивеч трябва да доведе до признание(??).Гонене в други територии не е желателно.На всяко куче по желание по възможност трябва да се предложи още непретърсена площ.В установения срок кучето трябва да тръгне назад към водача, така че да не се нарушава по – нататъшното изпитване на претърсването.Кучето се оценява през цялото време на претърсването на терена до откриването на дивеча.Кучето не трябва да се повиква обратно с изсвирване.

Работа по кървава следа
Изпитва се на ремък, дълъг най-малко 6м, с определената огърлица.Изпитването се върши на следа, дълга 400м, за чието поставяне е използвана1/4 л кръв от дивеча.Следата се поставя в гората, а началото на следата може да се намира до 100 м извън гората.Мястото на уцелването се означава с кръв или зелена клонка.На края на следата се поставя екземпляр от мъртвия дивеч (сърна,диво прасе).Дивечът трябва да бъде добре зашит, ако вътрешностите му са извадени.Кучето трябва да намери
Дивеча с чиста работа.сигурността по следата, носът, спокойната и прецизна работа са в основата на оценяването.Куче, което стигне до дивеча с три връщания на следата, получава най-малката оценка 1.Следите през първите 50 м трябва да вървят в една и съща посока.Съседните следи трябва да бъдат отдалечени една от друга най-малко 100м.Всяка следа трябва да има най-малко два завоя под ъгъл, който се означава с малко по-голямо количество кръв.Маркирането на следата може да се извърши незабелязано на обратната страна на дърветата.Кървавата следа не бива да бъде по – прясна от 2 часа,нито пък по – престояла от 8 часа.Поставянето на следите се върши от съдията.По време на работата по кървавата следа водачът може да придърпа своето куче и отново да го пусне по следата или да се коригира.От страна на съдиите водачът може да бъде коригиран по следата най – малко три пъти.

Облайващо и показващо мъртвия дивеч куче
Изпитват се на същата следа веднага след работата на ремък, при което кървавата следа се продължава на 550 м.След 400 м работа на ремък кучето се отвързва, за да работи нататък до дивеча още 150 м.Тук се оценява само начинът на облайване или показване независимо от това дали кучето е намерило дивеча по кървавата следа или случайно.Кучето може да бъде върнато на следата най-малко 2 пъти.Облайващите и показващите кучета с оценка 3 и 4 като знак за постижението си получават т.нар.чертица за облайване и показване.Водачът остава на мястото на пускане на кучето и едва когато показващото се е върнало или когато облайващото куче след десет минути облайване е приключило работата си, може да последва кучето си след разрешение от съдията.показващото или облайващо куче, което е намерило дивеча, но не облайва или не показва дивеча с донесения апорт от нашийника бринзел, не може да положи тази дисциплина.Облайващите и показващи кучета трябва да се регистрират като такива преди началото на изпита.

Поведение спрямо дивеча
След успешната работа с ремъка кучето (и показващо, и облайващото, които не са стигнали до дивеча)трябва да се постави до дивеча.Водачът и съдията трябва да се отдалечат и да наблюдават поведението на кучето.Оценки не се поставят, а само явното разкъсване на дивеча води до дисквалификация.Хващането на дивеча за гърлото не се смята з грешка.

Донасяне на дребен дивеч
Изпитът се извършва на открито или във висока гора.Изпитва се донасянето на пернат и космат дивеч.
- На следа от влачене с пернат дивеч,дълга 150м.
- На следа от влачене на космат дивеч,дълга 200м.
Следите от влачене за всяко куче се поставят от съдията на разстояние минимум 100м.една от друга.Дивечът за всички кучета трябва да бъде от същия вид и приблизително с едно и също тегло:кучето не бива да наблюдава поставянето на следата.По покана на съдията водачът поставя кучето на мястото на “уцелването”,при което на водача е позволено първите 20 м. да работи с кучето на ремък.Кучето може да се постави на следата от влачене най-много три пъти.Оценява се захващането,донасянето и предаването на дивеча на водача.Кучета,които разкъсват или го закопават подлежат на дисквалификация. На водача е позволено да донесе със себе си съответния дивеч,които трябва да е от същия вид ,както онзи който се ползва при състезанието.Екземпляр от такъв дивеч/заек,фазан,яребица,гълъб,патица и т.н./ се влачи,като се правят два завоя под тъп ъгъл по възможност срещу вятъра.На края се поставя един екземпляр от същия вид.След поставянето на следата ,следополагачът трябва да се отдалечи и да застане така,че кучето да не може да го забележи.При поставянето на следата от влачене дивечът,с който се поставя следата от влачене,се връзва с канап за прачка,дълга 1,5 м,а следополагачът го влачи паралелно на своята следа. След откриването на дивеча кучето трябва да го донесе самостоятелно на водача.
Оценяване: 4- правилно донасяне без изпускане и предаване със сядане при водача.
3-едно изпускане на дивеча или предаването му в ръцете на водача без сядане.
2-две изпускания или едно изпускане с предаване без сядане.
Три изпускания, две изпускания с неправилно предаване,разкъсване ,закопаване,както и несдонасяне на дивеча води до дисквалификация.

Изпълнение на команда “легни” и оставане с изстрел
Всяко куче се изпитва индивидуално,а водачът решава дали кучето ще се изпитва свободно или вързано.Водачът трябва да се отдалечи извън зрителното поле на кучето,след което се дават два изстрела.До завръщането на своя водач кучето не бива да се отдалечава от мястото си.Ако кучето се изпитва свободно ,край него маже да се остави раница,ремък и т. под.,но ремъкът трябва да е свален от кучето.
Оценяване: 4-през цялото време кучето остава да лежи или седи на мястото,където е оставено:
3- кучето става ,стои на четири крака ,но остава на мястото си.
2- кучето става,отдалечава се най-много на 5м.,но остава там до завръщането на водача.Кучето изскимтява или кратко излайва,но остава на мястото си.
Дисквалификация-кучето напуска мястото си или лае.

Оставане с връзване
Кучето се връзва,с дълъг ремък за дърво.
Оценяване: 4-кучето лежи или седи ,сякаш е свободно,или остава на мястото си.
3-кучето става
2-кучето се опитва да си отиде, кучето остава на мястото си ,но изскимтява или кратко излайва.
Дисквалификация- кучето се дърпа и лае.

Водимост на ремък
Изпитва се при движение през гъста гора.Кучето не бива да възпрепятства по никакъв начин водача,трябва специално да минава от съответната страна на стъблото.

Свободно ходене до крака
Невързано и без команда с глас кучето трябва да върви до крака на водача.При това водачът трябва поне веднъж да се спре,а кучето трябва да го следва.

Водимост и общо послушание
Кучето не се изпитва специално за послушание,то се изразява по време на всички дисциплини,като кучето работи с желание,следвайки водача.

Претърсване на обрасъл терен/търсене без патица/.
Доброто и обичащо водата куче трябва да претърсва обрасъл терен и вода дори без присъствието на дивеч.Всяко куче се изпитва без патица във вода,обрасла с тръстика или камъш.
Оценяване:4-радостно влизане във водата ,при първа команда и достатъчно широко претърсване на камъша /тръстиката/ с малка помощ със знаци от страна на водача.
3-частично претърсване на камъша,с управляване и по силно поощряване от страна на водача.Допуска се започване на претърсването от два до три пъти.
2-частично претърсване със силно поощряване чрез хвърляне на предмет във водата и многократно излизане от водата/ до три пъти/.
Дисвалификация-недостатъчно претърсване.Кучето отказва да влезе във водата и не желае да заплува.
Водата трябва да бъде достатъчно широка и обрасла с водни растения.Трябва да бъде достатъчно дълбока,така че кучето да трябва да плува и широка,за да се отдалечи кучето от брега.Условията за работа във водата трябва да се утвърдят преди състезанието.

Претърсване на обрасъл терен/работа с патица/
Патицата се пуска в тръстиката,близо до водата без отбелязване на “уцелването”.Кучето не бива да вижда тази подготовка.След пускането на патицата съдиите водят водача до точка,отдалечена на съчмен изстрел от мястото на пускане на патицата и му показва посоката.Водачът нарежда на кучето да започне претърсване.Кучето трябва да търси и открие самостоятелно патицата.Водачът може да поддържа кучето в работата му със знаци,команди или хвърляне на камъчета.Непрекъснатата помощ от страна на водача намалява оценката.Щом кучето изгони патицата от скривалището и ,и видимо я гони, тя може да бъде отстреляна по заповед на съдията,ако условията за безопасност позволяват това.Кучето трябва да донесе самостоятелно отстреляната патица.
Съдиите могат да прекратят работата на кучето и тогава,когато преценят ,че работата на кучето не отговаря на поставените изисквания.За изпитването по тази дисциплина се използват диви патици с подрязани крила.
Оценяване: 4-сигурно търсене и откриване на патицата.Кучето може да се води,когато патицата се гмурне или когато съдиите одобрят това.
3- по-малко сигурно търсене и намиране на патицата,съпроводено с по силно ободряване и хвърляне на камъни.Със съгласието на съдиите и стреляне.
2-кучето трябва да покаже интерес за търсенето на патицата.Претърсването със и без патица може да се оцени с оценка 4h само в изключителни случаи на изключителна работа на кучето.Необходим е и допълнителен доклад.

Донасяне от дълбока вода
Кучетата ,които при претърсване с патица нямат възможност да я донесат ,се изпитват допълнително на донасяне на мъртва птица от дълбока вода.Убитата патица се хвърля далече и ако кучето е влязло във водата и е заплувало ,по заповед на съдиите се дава изстрел по посока към патицата.Ако кучето напусне водата след изстрела и ако не се върне в нея по заповед на водача,то се дисвалифицира.
Оценяване:4-кучето донася патицата,без пускане,сяда и коректно я подава на водача.
3-кучето оставя донесената патица до брега,за да се отърси или не я предава правилно.
2-кучето няколко пъти оставя патицата и я донася само след силен натиск от страна на водача.
1-кучето има проблеми да изплува с патицата въобще.
Недонасянето ,разкъсването и скубането на патицата води до дисквалификация.За всички действия важи правилото,че кучето не бива да се упреква ,ако в зависимост от условията не може да изгони патицата от убежището и.То получава или нова патица ,или за оценяването се взема предвид желанието да намери патицата.Излизането от водата,отказът от претърсването или бягането след изстрела изключва кучето от по-нататъшното състезание.Патицата по възможност би трябвало да се отстреля пред кучето, щом главния съдия нареди това.Ако кучето в началото хване неудобно патицата за главата,крилото или крака,а на земята поправи захвата без отърсване,донесе я и коректно я предаде,оценката му не бива да се намалява.Същото важи ,когато кучето притисне патицата в земята или се отърси ,като при това задържи в устата си патицата

Абонамент за бюлетин