Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НЛРС-СЛРБ » Заседание на Комисията по ловно стопанство към УС на НЛРС-СЛРБ

Заседание на Комисията по ловно стопанство към УС на НЛРС-СЛРБ

vater Публикувана от vater | 25.10.2012
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Заседание на Комисията по ловно стопанство към УС на НЛРС-СЛРБ

На 17.10.2012 г. се проведе заседание на Комисията по Ловно стопанство към УС на НЛРС – СЛРБ. Бяха разгледани въпроси свързани с цените на птиците за разселване в природата през лятото и есента на 2013г и пролетта на 2014г.; информация за събираемостта на средствата по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД; опръстеняването на разселваните птици; натуралните производствени показатели,постигнати през 2012г. при производство на яребици от яйца закупени от Дания; информация за изпълнението на бюджета на Националната програма през 2012г.; състоянието на местообитанията в регионите с развито земеделие; становище на УС на СЛРД Плевен относно програмата за разселване на ловен фазан и развитието на ФС „Дрян“; писмени становища на членовете на Комисията по Ловно стопанство, касаещи въпроси от дневния ред на заседанието;

Комисията излезе със следните решения:
1. Заявки за птици за лятно и есенно разселване през 2013г. и пролетно разселване през 2014г. да се подават към НЛРС – СЛРБ до 15.12.2012г., като заявки подадени след този срок да не се включват в Програмата;
2. Да бъдат информирани ЛРС за цените на птиците за лято и есенно разселване през 2013г. и пролетно разселване през 2014г, предложени от отделните производствени стопанства, на база на която информация ЛРС да подават заявки към НЛРС – СЛРБ за закупуване на птици за разселване;
3. През 2013г. при определяне на % птици, които Сдруженията ще получават по линия на Националната програма, съобразно подадените заявки, да се дава преференция на по-малките възрастови групи;
4. Разселваните птици през пролетта на 2013г. да бъдат опръстенени на 100%;
5. Да бъде събрана информация за опръстенените през 2012г. птици, която да бъде анализирана и обсъдена на следващо заседание на Комисията;
6. ЛРС, които имат подени заявки за закупуване на ловен фазан, тракийски кеклик и колхидски фазан за пролетно разселване през 2013г. да получат по линия на Националната програма допълнително количество съобразно посоченото в заявката, както следва: ловен фазан – 50%, колхидски фазан – 50%, тракийски кеклик – 60%;
7. Да бъде предложено на ИАГ да утвърди програма за разселване на фермено произведен дивеч през 2013г, в ловностопанските райони, предоставени за стопанисване на ловните сдружения по чл.30 от ЗЛОД, членове на НЛРС – СЛРБ, като общия обем бъде запазен на нивото от 2012г, а видовата стуктура бъде презецирана съобразно тази през 2012г.
8. Да бъде събрана информация за състоянието на местообитанията в ловностопанските райони на Сдруженията, членове на НЛРС – СЛРБ, във връзка с влиянието на земеделските дейности. Да бъде сформирана работна група, която да анализира информацията и я внесе в ловен съвет и в МЗХ.

Бланка за заявка и цени на птици за разселване може да изтеглите от тук: Форум БГ ЛОВ

Абонамент за бюлетин